Sociálne médiá – Ako ich využívajú slovenské firmy?

Keď sa povie slovné spojenie sociálne médiá, u väčšiny slovenských firiem to znamená jediné – Facebook.. Prečo? Pretože ide o jedinú sociálnu sieť, ktorá sa skutočne udomácnila aj v našich končinách. Podľa stránky Zive.sk má svoj účet na tejto sieti viac ako 1,6 milióna Slovákov. Preto niet divu, že spoločnosti zameriavajú svoju pozornosť práve sem.

Ako slovenské firmy médiá ako Facebook vo všeobecnosti využívajú? Takýchto informácií nie je k dispozícií mnoho.Preto ma potešilo, keď som nedávno natrafil na štúdiu agentúry Neopublic Porter Novelli, ktorá aspoň trochu poodkrýva túto tému. Zo štúdie vyplýva niekoľko zaujímavých zistení.

Koľko spoločností na Slovensku využíva sociálne médiá?

Z prieskumu, ktorý bol uskutočnený v septembri a októbri 2011 vyplýva, že 45%  spoločností ich využíva pravidelne a považujú sociálne médiá za dôležitú súčasť celkovej komunikačnej stratégie. Na druhej strane 37%  spoločností sa vyjadrilo, že zo sociálnymi médiami nemajú žiadnu skúsenosť, teda ich vôbec nevyužívajú.

Za akým účelom firmy sociálne médiá využívajú?

V prvom rade ide o vytváranie povedomia o značke. Ako druhý hlavný dôvod spoločnosti uvádzali privádzanie návštevníkov na hlavnú web stránku, a na ďalšom mieste sa umiestnila komunikácia so zákazníkom.

Zamestnanci a sociálne siete na pracovisku

Názor firiem na to, do akej miery by mali mať zamestnanci prístup na sociálne siete, sa výrazne líši. Pre mnohé firmy ide o absolútne tabu, pre iné nepredstavujú žiadny problém. Vo svete je trendom stále viac sprístupňovať sociálne siete zamestnancom.

Zatiaľ čo v roku 2009 blokoval prístup až 54% svetových spoločností, v roku 2011 ich už bolo len 31%. (Zdroj:socialmediab2b.com Prečo to tak je? Stále viac zamestnancov pokladá prístup na sociálne siete za jeden z kľúčových faktorov z pohľadu ich spokojnosti v zamestnaní.

Aká je situácia na Slovensku? Aj v roku 2011 blokuje prístup na tieto siete svojim zamestnancom viac ako polovica firiem. A len pätina firiem má vytvorené vnútorné pravidlá ako, a na aké účely tieto médiá využívať..

Prečo sa slovenské spoločnosti stále „obávajú“ sociálnych sietí?

Dôvodov je niekoľko. No medzi hlavné z nich patrí neschopnosť vyrátať presnú návratnosť investícií, ako aj stále nedostatočné znalosti v tejto oblasti.

Budúcnosť sociálnych médií na Slovensku?

Aj napriek mnohým otázkam, ktoré sociálne médiá v spoločnostiach vyvolávajú to vyzerá tak, že záujem o ne rastie. Stále viac firiem je ochotných investovať do rozvoja tohto komunikačného kanála a objem investícii by mal, aj napriek kríze (a možno práve kvôli nej) v roku 2012 rásť.

Ako je to vo vašej firme? Máte voľný prístup k sociálnym sieťam, využívate ich pri svojej práci?

Muro píše na stránke BizBuzz.sk. Zaujímajú ho sociálne siete, online marketing, kreatívna reklama a ich miesto v dnešnom svete. Nájdeš ho aj na Facebooku.