Čo chcú mladí ľudia – prácu alebo vlastný podnik?

praca-alebo-vlastn-podnikKlasické zamestnanie sa môže javiť ako spoľahlivá voľba – stabilný mesačný príjem a príležitosť stúpať na kariérnom rebríčku. Podnikanie  zahŕňa viac rizík a zodpovednosti.

Preto je niekedy otázne, čo je pre mladých ľudí, ktorí práve ukončili svoje štúdium výhodnejšie. Poďte sa s nami pozrieť na hlavné faktory, ktoré sú pri týchto voľbách rozhodujúce.

Kombinácia štúdia a práce je populárnou praxou

Podľa výsledkov nedávneho prieskumu, hlavným zdrojom príjmov vo veku 18-25 rokov sú peniaze získané vlastnými silami: až 73 % respondentov to uviedlo vo svojich odpovediach.

To je úzko spojené s tým, ako dnes žijú mladí ľudia – takmer polovica účastníkov prieskumu pracuje, zatiaľ čo ostatní – kombinujú prácu so štúdiom. Iba 15 % z nich venuje všetok svoj čas štúdiu. Tu je prirodzené, že ich jediným zdrojom príjmu je podpora rodičov a príbuzných, v zriedkavých prípadoch štipendií.

Ak si uvedomíme, že aj samotné štúdium je na financie dosť náročné, pretože okrem dobrého atramentu do tlačiarne a učebných pomôcok potrebujete aj niečo na stravu, ubytovanie a dopravu, niet divu, že je práca popri štúdiu súčasťou života mladých ľudí. A nakoniec to nie je ani na škodu.

Dôležitým rozhodnutím je vzdelávanie s víziou do budúcnosti

Situácia v oblasti zamestnanosti mládeže sa naďalej zlepšuje tak v celej Európskej únii, ako aj u nás, aj keď to stále nie je ideálne.

Medzi faktory, ktoré bránia mladým ľuďom nájsť si prácu, sa radí nedostatok motivácie a voľba vzdelania, ktoré nespĺňa požiadavky súčasného trhu práce. Napríklad v blízkej budúcnosti budú na celom svete dobre dopytovaní IT pracovníci a rôzni špecialisti a operátori, pretože inovatívne technológie sa každým jedným dňom dostávajú do našich životov. Niekto ich musí predsa vedieť ovládať a riadiť. Naopak niektoré výrobné odvetvia postupne zanikajú.

Samozrejme, že na pracovnom pohovore sa vás dnes budú pýtať aj to, či ste získali vodičské oprávnenie, ktoré vám zabezpečí napr. najlacnejšia autoškola vo vašom okolí, ale okrem toho sú pre zamestnávateľa dôležité aj iné rozhodujúce faktory. Vzdelanie, prax a osobnostné vlastnosti, pretože dnes je nájsť zodpovedného a kvalitného zamestnanca naozaj veľmi ťažké.

Starostlivý výber

Situácia v oblasti vzdelávania sa mení oveľa pomalšie ako na trhu práce, preto je pre mladých ľudí dôležité, aby si veľmi starostlivo vybrali už samotnú oblasť štúdia a vzdelávania. Vzdelanie sa považuje za jeden z najdôležitejších zdrojov rozvoja ľudského kapitálu, ktorý uplatníte v bežnej práci ale samozrejme aj v podnikaní. Len si musíte uvedomiť, či je to aj v dnešnej dobe aktuálne.

Podnikanie z dôvodu veľkých príjmov a nezávislosti

Ak by mladí ľudia, ktorí dovŕšia určitý vek a ukončia potrebné vzdelanie, chceli začať podnikať, musia si uvedomiť, že to nie je nič jednoduché ani pre skúsených majiteľov už existujúcich podnikov a firiem. Samozrejme, že to ale túto možnosť nijako nevylučuje.

Podľa prieskumov sa až 40 % mladých ľudí plánuje živiť tým, že si založia vlastné podnikanie. Je to ale predstava, ktorú musia premeniť do reálnych skutkov, čo sa im nemusí vždy podariť, pretože opäť je tu potrebné okrem “know-how”, základného technického vybavenia ako napr. lacnej náplne do tlačiarne a rôznych úvodných nevyhnutných investícií, zabezpečiť toho ešte oveľa viac.

Prieskum tiež ukázal, že v skutočnosti mladí ľudia hodnotia podnikateľskú činnosť ako spôsob, ako zvýšiť ich príjmy, ako aj mieru slobody. Ak máte dobrý nápad, základný kapitál alebo dobrého investora, viete si poradiť so založením spoločnosti, rozbehnutím podnikania a môžete to vyskúšať napríklad aj aktivitami na internete.