Dobrovoľný Platca DPH

Kedy sa oplatí stať dobrovoľným platcom DPH?

Jednou z častých otázok, ktoré riešia začínajúci podnikatelia je otázka, kedy a či sa stať dobrovoľným platcom DPH. V niektorých prípadoch má podnikateľ na výber možnosť sa stať dobrovoľnym platcom DPH, ale niekedy to záleží aj od výšky obratu.

Problematika DPH je upravená podľa zákona o DPH č. 222/2004.a paragraf číslo 4 hovorí o tom, že ak podnikateľ dosiahol za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat 49 790 eur, je povinný podať žiadosť o registráciu DPH daňovému úradu. Podľa zákona je však aj možnosť dobrovoľnej registrácie k DPH pre tích podnikateľov, ktorí nespĺňajú stanovenú výšku obratu nad 49 790 eur. V tomto článku sa dozviete, kedy je výhodné stať sa platiteľom DPH  a kedy sa naopak táto registrácia nevypláca.Ak chcete objektívne zhodnotiť či sa vám oplatí zaregistrovať ako dobrovoľný platca DPH, mali by ste zvážiť niekoľko otázok:

 

1.Chcete obchodovať s platcami alebo neplatcami DPH?

 

Ak podnikateľ nakupuje od neplatcu DPH
  • A predáva neplatcovi DPH, tak sa mu neoplatí byť dobrovoľným platičom DPH, pretože si podnikateľ nemôže presadiť daň na vstupe (čiže odpočítať DPH) a taktiež si jeho zákazník nemôže uplatniť nárok na odpočet. Registráciou by zbytočne zvýšil svoje predajné ceny o veľkosť DPH, a nemusel by zvládať konkurencieschopnosť.
  • A predáva konečnému spotrebiteľovi(neplatcovi DPH), tak sa mu neoplatí stať sa dobrovoľným platiteľom DPH. Pretože podnikateľ nakupuje od subjektu, od ktorého si nemôže uplatniť odpočítanie DPH a zároveň si ani jeho zákazník nemôže presadiť nárok na odpočet. Registráciou by podnikateľ zbytočne zvýšil svoje predajné ceny o DPH a stal sa ne konkurencieschopný.
  • A predáva podnikateľovi platiteľovi DPH, tak odberateľ častokrát požiada podnikateľa, aby sa stal platiteľom DPH z dôvodu, aby mohol odčítať daň na vstupe a tým znížiť často svoje obstarávacie náklady. Veľmi často sa podnikateľ v záujme udržania zákazníka dobrovoľne registruje ako platiteľ DPH. No vtedy je pre neho veľmi nevýhodné nakupovať tovar od neplatiča DPH  a dostáva sa do situácie podobnej ako jeho zákazník. Potom môže podnikateľ požiadať svojho dodávateľa o to, aby sa stal platiteľom DPH, respektíve ho môže vymeniť.

 

Ak podnikateľ nakupuje od platcu DPH
  • A predáva podnikateľovi platiteľovi DPH, tak je jednoznačne výhodné byť dobrovoľným platiteľom DPH. Podnikateľ môže odpočítať DPH nakupovaného materiálu a rovnako si daň na vstupe presadí aj zákazník, čo zlacňuje nákup zákazníka, teda predajné ceny podnikateľa a ľahšie obstojí v jeho  konkurencieschopnosti.
  • A predáva podnikateľovi neplatiteľovi DPH, tak sa podnikateľovi oplatí registrovať k dani z pridanej hodnoty z toho dôvodu, pretože si dokáže odpočítať daň na vstupe, no jeho predajné ceny sa zvýšia o DPH, ktorú si zákazník(podnikateľ) neplatca DPH nemôže pri nákupe odpočítať. V dôsledku toho hrozí že podnikateľ príde o zákazníka. Taktiež môže podnikateľ svojmu zákazníkovi navrhnúť,aby sa stal platcom DPH.
  • A predáva konečnému spotrebiteľovi(neplatcovi DPH), v tom prípade ide o rovnakú situáciu ako v predošlom prípade, až na ten rozdiel, že spotrebiteľ nemá možnosť odpočtu dane pridanej hodnoty, pretože nemôže byť platiteľom DPH. Účinok výhodnosti dobrovoľného platenia DPH je v tomto prípade otázny.

 

2. Aká je výška nákladov na rozbeh a prevádzku podnikania?

Ako lákavá možnosť sa môže javiť dobrovoľná registrácia k DPH v prípade, že podnikateľ plánuje zrealizovať väčšiu investíciu a chce si uplatniť nárok na odpočet dane.  Okrem tohto krátkodobého efektu je možno lepšie pouvažovať nad vyššie uvedenými finančnými dopadmi na podnikanie. Dá sa povedať, že sa oplatí stať platiteľom DPH najmä veľkoobchodníkom, maloobchodníkom a majiteľom výrobných prevádzok, ktorých náklady zaberú väčšiu časť príjmov.

Ak podnikateľove príjmy sú tvorené najmä živou prácou, je výhodnejšie nebyť platcom DPH. U malých podnikateľov je skoro vždy výhodnejšie nebyť platiteľom DPH, pretože zbytočných starostí a nákladov, ktoré vznikajú s registráciou k DPH a taktiež aj viac zarobia. Príčina, prečo je výhodou stať sa neplatičom DPH v tomto prípade, je možnosť presadiť si paušálne náklady vo výške 40 percent (pri remeselnej životnosti to je 60 percent ) z dosiahnutých príjmov za účelom výpočtu dane príjmov. Platič DPH si nemôže presadiť paušálne výdaje pri dani z príjmov.

 

3. Aké veľké sú očakávané obraty podnikateľa?

Ak podnikateľ  prekročil obrat 49 790 eur za 12 po sebe idúcich mesiacov, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o  registráciu pre DPH. Podľa tržieb sa dá predpokladať, či sa podnikateľ bude alebo nebude musieť stať povinným platiteľom DPH. Ak podnikateľovi táto povinnosť hrozí. Podnikateľ musí dobre zvážiť, či je výhodnejšie zaregistrovať sa dobrovoľne a hneď, alebo je lepšie, keď sa tak stane až po splnení zákonom stanovených kritérií. Toto rozhodnutie závisí od faktorov, ktoré sú uvedené v druhom bode.

 

4. Aký charakter má podnikanie? Ide o pravidelné, príležitostné či sezónne príjmy?

Ak sa podnikateľ dobrovoľne rozhodne k registrácii za platiteľa DPH, je potrebné mať na vedomí množstvo administratívnych povinností, ktoré z platenia DPH vyplývajú. Ak podnikanie  nie je celoročnou záležitosťou, môže sa stať, že s platením DPH  bude mať podnikateľ viac povinností a nákladov ako očakávaných prínosov.

 

5. Chcete podnikať na Slovensku,  alebo aj v zahraničí?

Do úvahy musí podnikateľ brať aj daň z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie, ktorá má špecifický význam.

 

To či sa stať dobrovoľným platcom DPH záleží od viacerých okolností. Vo všeobecnosti je to o tom s kým chcete obchodovať. Vo veľa prípadoch je dobrovoľné platcovstvo zbytočné a prináša iba zbytočné povinnosti a náklady. Niekedy je ale nevyhnutné a môže vám tiež zvýšiť konkurencieschopnosť. Podľa vyššie zmienených otázok si môžete urobiť prehľad o tom či je vo vašom prípade výhodné sa stať platcom DPH alebo nie. Ak sa chcete, alebo musíte stať platiteľom DPH, prečítajte si ako sa stať platcom DPH.