Živnosť alebo s.r.o?


Podnikať ako živnostník, alebo ako spoločnosť  s.r.o.? Táto otázka napadne asi každého, kto začína podnikať. Nedá sa povedať, že by živnosť bola lepšia voľba ako s.r.o. alebo naopak, pretože obidve možnosti majú ako výhody, tak aj nevýhody. Výber formy podnikania je individuálna záležitosť a záleží od viacerých faktorov. Zakladanie firiem je však v dnešnej dobe  jednoduché a preto môže byť sro dobrou voľbou aj pre začínajúcich podnikateľov.

 

Výhodou živnosti je jej jednoduchosť a samotná prevádzka. Pri podnikaní ako živnostník môžete viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré je o dosť jednoduchšie ako podvojné, takže buď budete mať menej práce s účtovníctvom vy, alebo váš účtovník, čo sa prejaví aj na nákladoch. Ak začínate podnikať, napríklad s tvorbou, alebo prevádzkovaním web stránok, alebo poskytovaním služieb, alebo predajom s malými obratmi a podobne, tak živnosť môže byť lepšou voľbou. Vybavenie živnostenského listu je jednoduché a lacné a podnikať môžete začať behom niekoľkých dní.

Nevýhodou živnosti je, že pri obchodnom styku, alebo v prípade nejakej škody a podobne ručíte za svoje záväzky celým svojím majetkom.

 

Spoločnosť s.r.o. je samostatný podnikateľský subjekt-právnická osoba. V prípade s.r.o. ručí firma celým svojim majetkom, spoločníci ručia do výšky nesplateného vkladu na základné imanie – pri existencii spoločnosti. Po jej likvidácii ručia do výšky podielu na likvidačnom zostatku, ak bol vyšší, ako ich ručenie počas existencie spoločnosti. Toto môže byť výhoda s.r.o., ale pri sro-čke môžete  základné imanie používať pre účely podnikania, čiže ho vyčerpať(tým pádom je iba na papieri), a preto sa niektoré spoločnosti poisťujú pri obchodnom styku tým, že požadujú od konateľa, aby ručil za záväzky firmy ešte navyše aj ako fyzická osoba. Ako konateľ čiže fyzická osoba tak môžete ručiť aj za firmu a to celým svojim majetkom. Toto ale nie je bežné, ale môže sa stať že sa s tým stretnete.

Spoločnosť s.r.o. musí mať podľa zákona základné imanie vo výške 5000 eur, a pri zakladaní s.r.o. musíte tento vklad vložiť do rúk správcu vkladu, čo môžete byť aj Vy ako spoločník s.r.o, a následne tieto peniaze dať na účet firmy, alebo do pokladnice. Tieto peniaze by mali byť k dispozícií v prípade ručenia, ale nikto ich nedrží, takže ich môžete vo firme použiť. To je výhodou, ale aj tak na založenie s.r.o. potrebujete mať 5000 eur  niekoľko stoviek eur na založenie(záleží či firmu založíte sami, alebo použijete právnu pomoc, alebo kúpite už hotovú).

Spoločnosť s.r.o. má viacero výhod. Jednou z nich je to, že keď sa chystáte podnikať s partnerom, alebo viacerými partnermi, tak s.r.o. a jej spoločenská zmluva vyhradzuje právne vzťahy a fungovanie firmy medzi spoločníkmi. Ako živnostník sa tiež môžete spojiť s iným živnostníkom, ale nikdy nebudete jedna firma, alebo jeden právny subjekt. Takže s.r.o. je vhodná voľba pri podnikaní s partnermi. Výhodou sročky je aj jednoduchší predaj spoločnosti a rozdelenie podielu v prípade, že sa rozhodnete firmu predať. Spoločnosť s.r.o. môže mať ešte takú drobnú výhodu a tou je, že pri podnikaní, alebo obchodnom styku pôsobí serióznejšie ako živnosť.

Nevýhodou s.r.o. je, že samotné zakladanie s.r.o je náročnejšie ako založenie živnosti, a to po právnej a finančnej stránke. Spoločnosť s.r.o je tiež náročnejšia na prevádzkovanie, pretože musíte viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je zložitejšie ako jednoduché. V prípade, že chcete vykonať vo firme nejakú zmenu, ako napríklad pridať, alebo odobrať predmety podnikania a podobne, je to spojené s dosť vysokými poplatkami a byrokraciou. Spoločnosť s.r.o. je na rozdiel od živnosti zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde a s tým je spojená dosť veľká byrokracia…

Ďalšou nevýhodou spoločnosti s.r.o. môže byť aj to,  že ak máte novú s.r.o bez histórie a preukázateľných obratov a chcete získať peniaze na podnikanie z banky, tak budete mať problém získať podnikateľský úver pre firmu. Pri živnosti ručíte celým svojim majetkom, takže ak chcete požiadať o úver, tak banky vám požičajú peniaze ako fyzickej osobe skôr.

 

To je zhruba načrtnutie výhod a nevýhod s.r.o. a živnosti. Ak začínate podnikať a neviete či zvoliť živnosť alebo s.r.o., tak asi najlepšie je  začať s jednoduchším riešením, čiže živnosťou a keď uvidíte že potrebujete, alebo chcete mať sro, tak ju môžete založiť kedykoľvek. Výber však záleží od vášho podnikania, preto je najlepšie sa obrátiť s konkrétnym prípadom na účtovníka a/alebo právnika.