Podmienky používania

 Podmienky používania stránky www.ePodnikanie.sk

 

Záruky a zodpovednosť

 • Web stránka www.epodnikanie.sk (ďalej len “stránka”) a všetky informácie na stránke sú poskytované “také ako sú ” a bez záruky.

 • Príspevky na stránke sú väčšinou vyjadrením osobných názorov, alebo presdčení ich autorov a nedávajú žiadnu záruku.

 • Prevádzkovateľ stránky nezaručuje, že poskytnuté informácie budú pre používateľa zrozumiteľné, prínosné, alebo úplné.

 • Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné finančné straty spôsobené osobným konaním, alebo samotné konanie používateľa stránky na základe získaných informácií.

 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že stránka bude vždy dostupná, alebo funkčná a vyhradzuje si právo na jej dočasné odstavenie, alebo celkové zrušenie. V prípade, že máte na stránke platenú reklamu a dôjde k jej dočasnému, alebo úplnému odstaveniu, máte nárok na finančnú kompenzáciu.

 • Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom.

 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah iných web stránok na ktoré stránka odkazuje. Ak nájdete webstránku s nevhodným obsahom na ktorú vedie odkaz z tejto stránky, alebo nájdete nefunkčný odkaz, upozornite na to prosím administrátora.


Obsah stránky

 • Prevádzkovateľ stránky má právo ľubovoľne pridávať, odoberať, alebo ináč upravovať obsah stránky.
 • Každý používateľ môže na stránke okrem komentárov k príspevkov aj bezplatne zverejňovať svoje vlastné príspevky, pre ktoré platia osobitné pravidlá.
 • Na stránke sa môže nachádzať aj obsah tretích strán ako reklama, alebo reklamné systémy, pre ktoré platí ochrana súkromia.

Komentáre

 • Komentáre musia obsahovať meno a platnú emailovú adresu ako povinné údaje. Tieto údaje podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.
 • Obsah komentáru musí súvisieť s príspevkom a byť zameraný na tému článku, prípadne súvisieť s obsahom stránky. Komentáre by mali byť prínosom pre obsah stránky a pre ostatných používateľov.
 • Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy, sex, alkohol, drogy a iný obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s obsahovou náplňou stránky alebo podmienkami používania služieb tretích strán.
 • Komentáre nesmú obsahovať spam, alebo byť vytvorené zjavne iba na propagáciu firmy, alebo webstránky.
 • Komentáre, ktoré porušia tieto podmienky nebudú uverejnené a budú zmazané administrátorom.

Autorské práva

 • Obsah stránky je chránený autorským zákonom. Za obsah stránky sa považujú texty, obrázky, alebo fotografie, audio, alebo video nahrávky, zdrojový kód stránky, ako aj webdizajn a ostatné prvky. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ, autori a tretie strany, ktoré obsah vytvorili a umožnili jeho používanie.
 • Obsah stránky môžete zobrazovať, uchovávať v pamäti prehliadačov, tlačiť a používať ho iba pre vlastné(nekomerčné) účely.
 • Ostatné použitie ako jeho ďalšie šírenie a publikovanie na iných miestach, alebo v iných médiách, upravovanie a iné komerčné používanie je bez získania súhlasu od prevádzkovateľa stránky, alebo jeho autora trestné.
 • Je zakázané zo stránky zbierať akékoľvek osobné údaje, ktoré podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov a ich následné používanie pre komerčné účely.
 • Publikovanie akéhokoľvek obsahu zo stránky je možné iba s uvedením autora a zdroja pri zverejnenom obsahu a po súhlase autora. Ak máte záujem o publikovanie obsahu zo stránky, kontaktujte nás.
 • V prípade zistenia porušovania týchto podmienok a autorského zákona, budú vytvorené opatrenia na odškodnenie autora a tiež na stiahnutie obsahu z internetu.

Ustanovenia

 • Čítaním príspevkov na stránke, komentovaním a iným používaním stránky vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, alebo sa domnievate, že sú neprimerané, musíte prestať stránku používať a opustiť ju.
 • Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť tieto podmienky používania a prípadné zmeny budú uverejnené na stránke www.epodnikanie.sk.
 • Používateľ by sa mal sám oboznamovať s prípadnými zmenami týchto podmienok používania.
 • Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2014

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.