Tag: marketing

Affiliate Marketing – Čo To Je a Aké Má Výhody?

| 28. decembra 2021 | 3 komentáre

affiliate marketing

Čo to je affiliate marketing? Affiliate marketing je spôsob sprostredkovania predaja produktov, služieb, alebo elektronických produktov, pri ktorom sprostredkovateľ (affiliate partner) dostáva určitú províziu za sprostredkovanie predaja, respektíve províziu z uskutočneného predaja, alebo inej akcie.

U nás má affiliate marketing niekoľko názvov, pod ktorými ho ľudia poznajú. Affiliate marketing je tiež známy ako partnerský program, alebo provízny program, alebo partnerský systém pomocou ktorého si môžete zarobiť peniaze cez internet.

Je to jednoduchý systém, ktorý keď je dobre nastavený, získavajú ním obidve strany – obchodník (prevádzkovateľ) a aj sprostredkovateľ. Funguje to na podobnom princípe ako dropshipping, alebo ešte lepší príklad je realitná kancelária a jej makléri. Maklér je zvyčajne platený od výkonu, čiže od uskutočnených predajov. Presne tak to funguje aj pri affiliate marketingu, iba s tým rozdielom, že affiliate marketing funguje cez internet.

Pri affiliate marketingu však nemusíte mať svoj vlastný e-shop (aj keď môžete), ale stačí vám obyčajná webstránka, alebo blog, prostredníctvom ktorého môžete produkty, alebo firmy propagovať. Taktiež je možné pri affiliate spolupráci efektívne využiť sociálne siete alebo email marketing.

Čítať ďalej…

 

Katalógy Článkov Pre Budovanie Odkazov a Návštevnosti

| 25. januára 2012 | 0 Comments

Katalógy článkov a článkový marketing, pr články, vkladanie článkov do katalógov

Článkový marketing je metóda pre propagáciu vášho online podnikania pomocou pr článkov. Vďaka katalógom článkov môžete zadarmo propagovať nielen vašu web stránku, alebo biznis, získať spätné odkazy a návštevnosť, ale môžete propagovať aj seba ako autora kvalitných článkov.

Aj keď vkladanie článkov do pr katalógov môže vyzerať ako jednoduchý spôsob budovania spätných odkazov a návštevnosti, na dosiahnutie najlepších výsledkov by ste mali vedieť ako na to a akým chybám sa vyhnúť.

 

Čo to sú katalógy článkov?

Katalógy článkov, alebo PR weby sú portály, ktoré umožňujú autorom väčšinou bezplatné publikovanie ich článkov. PR je skratka pre Public Relations, čiže vzťah s verejnosťou, ale je to aj skratka pre Press Release, čiže tlačové správy. Katalógy článkov alebo PR weby majú slúžiť ako miesto na ktorom môžu webmajstri alebo firmy prostredníctvom článkov propagovať svoju webstránku, biznis, produkty, alebo služby. Katalógy článkov však slúžia aj ako zdroj obsahu a umožňujú používanie ich článkov na iných weboch. Publikovaním článkov v kvalitných katalógoch tak môžete získat trvalé spätné odkazy nie len z katalógov, ale aj z iných webstránok, ak váš článok publikujú.

Čítať ďalej…

 

Linkbuilding – Budovanie Spätných Odkazov

| 2. januára 2012 | 0 Comments

Budovanie spätných odkazov (link building)‏ je jedným z najlepších spôsobov, ako pre váš web získať lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch a zvýšiť jeho návštevnosť. Spätné odkazy sú základným prvkom pri optimalizácií pre vyhľadávače, ale okrem lepšieho umiestnenia vo vyhľadávačoch vám môžu priniesť hlavne priamu návštevnosť. Počet, ale hlavne kvalita spätných odkazov je preto pri linkbuildingu rozhodujúca.

Tisíce odkazov zo stránok, alebo domén, ktoré nemajú žiadny pagerank a ani návštevnosť vám budú nanič. Naopak jeden spätný odkaz z vysoko navštevovanej a obsahovo príbuznej stránky vám určite prinesie väčší úžitok, ako veľké množstvo nekvalitných a nerelevantných odkazov.

Ako budovať kvalitné spätné odkazy?

Čítať ďalej…

 

Sociálne médiá – Ako ich využívajú slovenské firmy?

| 6. decembra 2011 | 0 Comments

sociálne médiáKeď sa povie slovné spojenie sociálne médiá, u väčšiny slovenských firiem to znamená jediné – Facebook.. Prečo? Pretože ide o jedinú sociálnu sieť, ktorá sa skutočne udomácnila aj v našich končinách. Podľa stránky Zive.sk má svoj účet na tejto sieti viac ako 1,6 milióna Slovákov. Preto niet divu, že spoločnosti zameriavajú svoju pozornosť práve sem.

Ako slovenské firmy médiá ako Facebook vo všeobecnosti využívajú? Takýchto informácií nie je k dispozícií mnoho.Preto ma potešilo, keď som nedávno natrafil na štúdiu agentúry Neopublic Porter Novelli, ktorá aspoň trochu poodkrýva túto tému. Zo štúdie vyplýva niekoľko zaujímavých zistení.

Koľko spoločností na Slovensku využíva sociálne médiá?

Z prieskumu, ktorý bol uskutočnený v septembri a októbri 2011 vyplýva, že 45%  spoločností ich využíva pravidelne a považujú sociálne médiá za dôležitú súčasť celkovej komunikačnej stratégie. Na druhej strane 37%  spoločností sa vyjadrilo, že zo sociálnymi médiami nemajú žiadnu skúsenosť, teda ich vôbec nevyužívajú.

Za akým účelom firmy sociálne médiá využívajú?

V prvom rade ide o vytváranie povedomia o značke. Ako druhý hlavný dôvod spoločnosti uvádzali privádzanie návštevníkov na hlavnú web stránku, a na ďalšom mieste sa umiestnila komunikácia so zákazníkom.

Zamestnanci a sociálne siete na pracovisku

Názor firiem na to, do akej miery by mali mať zamestnanci prístup na sociálne siete, sa výrazne líši. Pre mnohé firmy ide o absolútne tabu, pre iné nepredstavujú žiadny problém. Vo svete je trendom stále viac sprístupňovať sociálne siete zamestnancom.

Zatiaľ čo v roku 2009 blokoval prístup až 54% svetových spoločností, v roku 2011 ich už bolo len 31%. (Zdroj:socialmediab2b.com Prečo to tak je? Stále viac zamestnancov pokladá prístup na sociálne siete za jeden z kľúčových faktorov z pohľadu ich spokojnosti v zamestnaní.

Aká je situácia na Slovensku? Aj v roku 2011 blokuje prístup na tieto siete svojim zamestnancom viac ako polovica firiem. A len pätina firiem má vytvorené vnútorné pravidlá ako, a na aké účely tieto médiá využívať..

Prečo sa slovenské spoločnosti stále „obávajú“ sociálnych sietí?

Dôvodov je niekoľko. No medzi hlavné z nich patrí neschopnosť vyrátať presnú návratnosť investícií, ako aj stále nedostatočné znalosti v tejto oblasti.

Budúcnosť sociálnych médií na Slovensku?

Aj napriek mnohým otázkam, ktoré sociálne médiá v spoločnostiach vyvolávajú to vyzerá tak, že záujem o ne rastie. Stále viac firiem je ochotných investovať do rozvoja tohto komunikačného kanála a objem investícii by mal, aj napriek kríze (a možno práve kvôli nej) v roku 2012 rásť.

Ako je to vo vašej firme? Máte voľný prístup k sociálnym sieťam, využívate ich pri svojej práci?

Muro píše na stránke BizBuzz.sk. Zaujímajú ho sociálne siete, online marketing, kreatívna reklama a ich miesto v dnešnom svete. Nájdeš ho aj na Facebooku.

 

Čo To Je Marketingový Mix?

| 15. novembra 2011 | 0 Comments

 
marketingovy mix

Čo to je marketingový mix? Každá spoločnosť, alebo marketér majú svoju vlastnú marketingovú stratégiu a marketingový mix. Marketingový mix je  súhrn viacerých elementov, ktoré dokopy vytvárajú konečný výsledok. Sú to produkt, propagácia, distribúcia a cena. Tieto štyri komponenty marketingového mixu a ich správne nastavenie sú väčšinou rozhodujúce o úspešnosti vášho biznisu.

Produkt

Produkt, alebo služba, ktorú firma predáva by mal vystihovať potreby zákazníkov. Je viacero uhlov pohľadu na jeden výrobok, alebo službu. Ak chce firma na trhu uspieť, mala by sa nad svojimi produktami, alebo službami zamyslieť viac a pochopiť skutočné potreby zákazníkov, a tiež skutočný potenciál ich produktu, alebo služby. Pochopenie zákazníkov a tiež vlastného produktu je základ pre úspešné podnikanie, pretože vďaka tomu budete môcť prinášať na trh lepšie produkty a služby a tým ovplyvníte aj iné faktory marketingového mixu.

Propagácia

Propagácia produktu, alebo služby je dôležitou súčasťou marketingového mixu. Nemýľte si však propagáciu s marketingom, pretože propagácia, alebo podpora predaja je iba súčasť marketingu. Propagácia zahŕňa reklamu v médiách, či už v televízii, tlači, rozhlase, alebo online na internete a tiež optimalizáciu webu pre vyhľadávanie.

Propagácia je o oboznámení zákazníkov s produktom, alebo službou správnym a efektívnym spôsobom. Spôsoby propagácie a tým pádom aj výsledky reklamnej kampane sa líšia od viacerých faktorov. Každý produkt je iný, má špecifických zákazníkov, alebo obdobie kedy sa predáva lepšie, alebo horšie a na základe rôznych kritérií sa potom určuje aj spôsob propagácie.

Čítať ďalej…

 

Aký Je Rozdiel Medzi SEO a SEM a Čo To Vlastne Je?

| 8. júla 2011 | 0 Comments

seo webuAký je rozdiel medzi SEO a SEM, a čo vlastne tieto skratky znamenajú? SEO je skratka pre Search Engine Optimization, čo je optimalizácia pre vyhľadávače. SEM je skratka pre Search Engine Marketing, čo je marketing pre vyhľadávače. Aj keď si veľa ľudí myslí, že SEO a SEM je rovnaká vec, nieje to celkom tak. V tomto článku sa pozrieme na definíciu a rozdiel medzi SEO a SEM.

SEM – Marketing Pre Vyhľadávače

Začneme s marketingom pre vyhľadávače, čiže SEM. Úlohou marketingu pre vyhľadávače je získať návštevníkov z vyhľadávačov, alebo katalógov. Ako vidíte je to široký pojem, a v tom je rozdiel medzi SEO a SEM. Marketing pre vyhľadávače je komplex činností pre získavanie návštevnosti z vyhľadávačov, medzi ktoré patrí aj optimalizácia stránky pre vyhľadávače (SEO). Stratégia marketingu pre vyhľadávače môže okrem optimalizácie obsahovať aj platené vloženia stránky do vyhľadávačov, alebo katalógov, PPC reklamu, alebo sponzorované odkazy vo vyhľadávačoch a činnosti, ktoré vedú k zviditeľneniu vašej webstránky vo vyhľadávačoch.

Platené umiestnenie

Platené umiestnenie je pridanie vašej stránky do vyhľadávačov, alebo katalógov za poplatok. Niektoré vyhľadávače umožňujú vložiť a zaindexovať webstránku okamžite namiesto toho aby ste čakali kým ju zaindexujú prirodzene, alebo zadarmo, čo môže trvať aj týždne, alebo mesiace. (napr. Yahoo). Niektoré vyhľadávače a katalógy majú túto možnosť a umiestnia vašu stránku za poplatok rýchlejšie a na lepšie pozície, čo prináša viaceré výhody.

Čítať ďalej…

 

Propagovanie Webstránky na Internete

| 29. júna 2011 | 0 Comments

Ak chcete propagovať na internete svoju webstránku, alebo podnikanie, ale nemáte veľký rozpočet na drahú reklamu a služby, existujú ďalšie spôsoby, ako dať o vašom biznise ľuďom vedieť aj za pomerne málo, alebo žiadne peniaze.

Vyhľadávače

Hlavným cieľom každého internetového podnikateľa je dostať sa do Top 10 rebríčka najpoužívanejších vyhľadávačov, ale zviditeľnenie webstránky vo vyhľadávačoch pomocou optimalizácie pre vyhľadávače je dlhodobá záležitosť.  Najpoužívanejším vyhľadávačom je bezpochy Google a aby ste v ňom získali dobré umiestnenie, budete musieť stráviť čas udržiavaním aktuálnosti obsahu vašich stránok  a získavaním odkazov z iných podobných stránok.

Pay-Per-Click (platba za klik)

Ďalším pomerne nenáročným spôsobom na propagáciu vášho internetového podnikania je PPC reklama. Môže trvať niekoľko mesiacov, pokiaľ sa vaša stránka objaví na popredných miestach vo vyhľadávačoch vďaka optimalizácií, takže dovtedy môžete vyskúšať propagáciu “Pay-Per-Click” reklamou.

Napríklad pomocou Google Adwords, sa môžete uchádzať o platený odkaz na vami vybraných kľúčových slovách. Vašu kampaň môžete kedykoľvek zmeniť, spustiť, alebo zastaviť. Tento spôsob môže na vaše stránky priviesť množstvo nových zákazníkov. Neuchádzajte sa o najžiadanejšie kľúčové slová, lepšie sú ponuky na desiatky až stovky menej žiadaných fráz, ktoré vás budú v dlhšom časovom horizonte stáť oveľa menej peňazí.

Diskusné fóra

Existuje ,množstvo diskusných skupín, venujúcich sa rôznym oblastiam  a záujmovým skupinám. Ak  ste vo svojom odbore profesionál, mali by ste na fórum prispievať pravidelne. Ak má diskusné fórum možnosť podpisu(odkazu na vašu stránku) v príspevkoch, môže sa tak odkaz na vašu stránku objaviť v každom príspevku, ktorý uverejníte. Ale zas to nepreháňajte, aby ste nevyzerali, že spamujete. Diskrétny článok môže na vašu stránku prilákať nie len nových návštevníkov, ale každý z článkov vám pomôže zvýšiť celkové hodnotenie vo vyhľadávačoch.

Sociálne siete

Samozrejme, pod vedením Facebooku sú sociálne siete druhým najnavštevovanejším miestom  na internete, hneď po vyhľadávačoch. Vytvárajú nový spôsob pre komunikáciu s priateľmi, kolegami a tiež ponúkajú aj vynikajúce marketingové možnosti. Stránky ako  linkedin  vám umožňujú nahrať údaje o činnosti vašej firmy spolu s vašimi kontaktnými údajmi. Online môžete vyhľadávať starých aj súčasných kolegov a rozšíriť povedomie o vašej novej webovej stránke.

Podpis v E-maile

Môže to znieť ako banalita, ale umiestnite odkaz na vašu novú stránku v podpise vášho mailu. Možno tým neoslovíte tisíce nových zákazníkov, ale je to dobrý spôsob ako pre reprezentovanie svojho podnikania, alebo webstránky a takisto je to nezanedbateľný detail pri budovaní značky.

 

Google Adwords-Základy pre Úspešnú Reklamnú Kampaň

| 1. apríla 2011 | 0 Comments

Google Adwords

Môžete sa zúčastňovať seminárov, čítať rôzne články a študovať kľúčové slová a stále nemusíte ovládať optimalizáciu pre vyhľadávače-SEO. Niektoré webstránky nemajú potenciál sa dostať na popredné miesta vo vyhľadávačoch aj napriek tomu, že sú kvalitné.

Môžete mať na Vašej webstránke zaujímavý produkt, alebo informácie, ktoré chcete ľuďom ponúknuť, ale vaša stránka má nízku návštevnosť a nedarí sa Vám ju dostať na prvé miesta vo vyhľadávačoch. Vtedy môžete propagovať vaše podnikanie na internete PPC reklamou od Google Adwords. Google Adwords je najpoužívanejšia forma PPC reklamy na celom svete.

Google Adwords môže posunúť Vašu web stránku z posledného miesta v google na prvý výsledok vyhľadávania.  Google ponúka službu Adsense, ktorú určite poznáte ako PPC reklamy a Adwords je vlastne druhá strana Adsense v ktorej reklamu vytvárate.

 

 

Ako používať PPC reklamu Adwords

Ak použijete Google Adwords ako formu marketingu pre vašu webstránku, tak vaša reklama sa môže objaviť nielen na prvej stránke vyhľadávania v google, ale tiež na všetkých relevantných webstránkach, ktoré používajú Google Adsense.

Začať s Adwords môže prakticky ktokoľvek, ale aj Adwords má podmienky používania, ktoré nemôžete porušovať. Viac sa môžete dočítať tu. Google Adwords, alebo PPC reklama ako taká môže byť veľmi efektívny marketingový nástroj, ale nie je to vždy zaručené. To záleží od toho ako a na čo ju používate. Možno o tom neviete, ale nie vždy je používanie PPC reklamy výhodné. Niekedy môžete na PPC reklame stratiť peniaze dosť rýchlo. Môže sa stať, že urobíte zlú kampaň a dostanete veľa zbytočných klikov, ktoré nepremenia návštevníka na zákazníka, alebo vaša reklama môže byť nepríťažlivá a môžete prichádzať o potencionálnych zákazníkov. Cena za jedného návštevníka môže byť 5 centov, alebo aj 50 a viac a preto sa zamerajte na kvalitu vaších inzerátov.

 

Nadpis reklamy

Toto je najdôležitejšia časť reklamy na internete, pretože nadpis je to, čo si všimnú potencionálny zákazníci ako prvé a čo zaujme ich pozornosť. Snažte sa vytvoriť  nadpis, ktorý je výstižný a dokáže ľudí zaujať. Nadpis nemusí nevyhnutne súvisieť s produktom, alebo službou ktorú ponúkate, ale mal by ľudí hlavne zaujať. Nadpis by mal tiež obsahovať dôležité kľúčové slová a frázy kvôli relevantnému zobrazovaniu reklamy na internete.

 

Popis reklamy

Popis sa nachádza pod nadpisom a zvyčajne obsahuje krátky text. Popis je hneď druhou vecou, ktorá padne návštevíkovi do oka a je to jediná vec, ktorá napovie potenciálnemu zákazníkovi viac o ponúkanej službe, alebo produkte. Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky z Google Adwords, musíte vytvoriť dobrý popis, ktorý presvečí potenciálneho zákazníka aby sa pozrel čo ponúkate. Reklama na internete je ako každá iná o zaujatí potencionálneho zákazníka a pri google reklame, alebo aj inej textovej reklame je to o texte inzerátu.

 

Odkaz reklamy

Nezabudnite na to, že musíte určiť správnu destináciu odkazu. Návštevníci webstránky očakávajú, že po kliknutí na reklamu nájdu to čo očakávajú. Nie je žiadna výhra keď na vašu webstránku príde potencionálny zákazník z Adwords preklikom za ktorý platíte, ale nenájde tam to čo čakal a odíde. Odkaz by mal byť presne cielený na vašu ponuku, alebo na to čo inzerát ponúka a nie iba na úvodnú stránku (záleží to samozrejme na konkrétnom prípade).

 

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú najdôležitejšou vecou pri optimalizácií vašej reklamnej kampane. Musíte vyhľadať kľúčové slová, ktoré sú spojené s vašou webstránkou a ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávača. Ak si nieste istý aké kľúčové slová potrebujete, tak sa zamyslite akú službu, alebo produkt ponúkate a ako by ste to vyhľadávali cez Google Vy. Google má pár nástrojov, ktoré vám pomôžu vytvoriť zoznam kľúčových slov, a najlepšie slovných spojení ktoré sú najpoužívanejšie pre produkt, alebo službu ktorú ponúkate. Ak máte základné kľúčové slová, alebo slovné spojenia, tak ich môžete zadať do Adwords “nástroja“ a určiť tak ešte viac slov a slovných spojení, ktoré použijete pre Adwords kampaň. Po prihlásení do vášho Google Adwords konta, nájdete viac inštrukcií ku samotnému používaniu a vytvoreniu Adwords kampane.

 

Vaša nová reklamná kampaň v Adwords

Ak začínate s Adwords, tak po prihlásení do konta máte na výber veľa možností pre optimalizáciu vašej reklamnej kampane. Najlepšie je začať iba s malým rozpočtom (5-10e/deň) a základnými kľúčovými slovami na ktoré chcete optimalizovať inzerát a snažte sa testovať a optimalizovať inzerát pre lepšie výsledky. Môžete nastaviť viaceré kampane s rôznymi kľúčovými slovami a uvidíte ktoré prinášajú najlepšie výsledky. Ak uvidíte, že reklamná kampaň prináša požadované výsledky, môžete zvýšiť rozpočet. Ale nezačínajte s príliš vysokým rozpočtom predtým, ako si budete istí, že máte reklamnú kampaň vhodne nastavenú.

 

Výhody Úzkeho Zamerania

| 26. marca 2011 | 0 Comments

niche-uzke zameranieInternetové podnikanie je v podstate také isté ako klasické podnikanie, iba s tým rozdielom, že produkty a služby sa predávajú cez internet. V dnešnej dobe je trh na internete pomerne naplnený, takže je ťažké konkurovať veľkým firmám. Skúsení marketéri vedia, že lepší spôsob ako zarobiť peniaze na internete je sa zamerať na špecifický segment trhu a nesnažiť sa konkurovať veľkým firmám, internetovým obchodom, alebo portálom.

Podnikanie na internete ponúka okrem iných tri veľké výhody a tými sú:

1. na “jednom mieste“ sú každodenne milióny ľudí.

2. Na internete môžete pomocou štatistík a rôznych nástrojov na počkanie zistiť, čo ľudí zaujíma, čo hľadajú a potrebujú a preto im môžete rýchlo a cielene ponúknuť práve to čo potrebujú.

3. S vašou ponukou môžete osloviť presne cielených zákazníkov, takže vaša kampaň môže byť oveľa lacnejšia a efektívnejšia.

Ak chcete dnes na internete zarobiť peniaze pomerne rýchlo, tak buď musíte vymyslieť skvelý podnikateľský nápad, ktorý sa bude po internete šíriť ako vírus, alebo rýchlo reagovať na premenlivý trh a na potreby ľudí a ponúknuť im čo potrebujú. Tou druhou možnosťou je zameranie na úzky segment trhu. Dnes sa internetový podnikatelia a marketéri zameriavajú na niche trhy, pretože  práve to je cesta k rýchlemu zárobku na internete.

Predstavte si napríklad dva diskusné fóra. Jedno obrovské, ktoré by zahŕňalo všetky témy od a po z, a druhé úzko zamerané iba na jednu špecifickú tému. To menšie fórum by pravdepodobne malo menšiu návštevnosť, ale necítitli by ste sa v ňom stratení, ako v tom obrovskom diskusnom fóre a navyše v malom by ste našli viac konkrétnych informácií o téme, ktorá vás zaujíma a všetci jeho členovia by mali záujem o jednu rovnakú oblasť. A s najväčšou pravdepodobnosťou pri vyhľadávani v googli by ste to malé fórum našli na určité zamerané výrazy na prvej stránke v google a veľké fórum by ste na tie isté výrazy našli na piatej. Napríklad v oblasti áut by to mohlo byť diskusné fórum o autách, čo už je určitá špecifická oblasť, ale ešte špecifickejšie by bolo napríklad škoda fórum, kde by ste našli všetko čo sa týka áut značky škoda.

To isté platí pre rôzne odvetvia, produkty a služby. Navyše úzko zamerané trhy sú tie, ktoré na internete získavajú najlepších cielených zákazníkov. Predstavte si že chcete kúpiť poistenie pre auto. Do googlu nezadáte poistenie, ale skôr niečo ako poistenie áut, alebo porovnanie cien poistenia vozidiel, najlepšie poistenie áut a podobne. Výraz poistenie môže vyhľadávať študent, ktorý potrebuje napísať prácu(príklad), ale najlacnejšie poistenie auta pravdepodobne bude hľadať potencionálny zákazník, ktorý má záujem o kúpu poistenia pre auto. Príkladov by sa dalo uviesť nespočetné množstvo, ale určite ste pochopili podstatu.

Zameriavať sa na príliš široký trh nemá význam vo väčšine prípadov. (Pod zameriavaním sa na veľký trh myslím ponúkanie širokého spektra produktov, alebo služieb, alebo aj optimalizovanie web stránky na hlavné kľúčové slová). Pretože konkurovanie v nejakej všeobecnej oblasti je náročné, a ako z krátkodobého, tak aj z dlhodobého hľadiska je lepšie a ziskovejšie sa zameriať na špecifické segmenty trhu. Nielenže ľudia nájdu ľahšie vás, ale takisto váš marketing bude omnoho cielenejší a kampane omnoho efektívnejšie.

Výber špecifického trhu platí pre každé odvetvie a spôsob podnikania od ehopov, diskusných fór, blogov, inzertných portálov a vlastne všetkých webov. Je v podstate jedno s čím začnete a na aký produkt, alebo službu sa zameriate, ale ak sa budete zameriavať na veľmi špecifický úzky trh, budete mať veľkú šancu uspieť a zarobiť peniaze. A neviete v čom začať podnikať, prečítajte si ako si vybrať oblasť zamerania.