Tag: živnosť

Vytvárajte faktúry za 2 minúty – pomôže vám online fakturácia

idoklad.sk - faktúry onlinePomalé načítanie, ktoré navyše každú chvíľu pribrzdí otravná aktualizácia. A príprava jednej faktúry sa pretiahne aj na desať minút. Aj takto vyzerá každodenná práca mnohých podnikateľov. Riešenie je pritom jednoduché – využiť online služby, ktoré nemusíte inštalovať.

Práve online fakturácia je riešenie, ktoré využíva čoraz viac živnostníkov a podnikateľov. Len najobľúbenejšiu online fakturáciu v strednej Európe – iDoklad – používa viac ako 120 tisíc ľudí.

Užívatelia totiž u podobných služieb neriešia inštaláciu ani aktualizácie. A pritom majú istotu, že všetky doklady sú v súlade so zákonom.

Dodávatelia totiž legislatívne aj funkčné novinky dopĺňajú priebežne. A pretože všetko beží v cloude, užívateľov aktualizácie nijako nezaťažujú.

Čítať ďalej…

 

Ako Založiť Živnosť

ako založiť živnosť

Samostatne zárobková činnosť ako podnikanie je spojená s právnou formou určenou pre podnikanie. Ak chcete podnikať, tak máte na výber niekoľko možnosti. Dve najbežnejšie a najjednoduchšie možnosti sú podnikanie na živnosť-ako fyzická osoba-živnostník, alebo ako právnická osoba- firma, napríklad s.r.o. Aký je rozdiel medzi živnosťou a s.r.o?

Živnosť je základná najjednoduchšia forma podnikania resp. samostatne zárobkovej činnosti a je veľmi jednoduché ju získať. Ak sa dnes rozhodnete založiť si živnosť, tak za pár dní môžete začať podnikať ako živnostník.

 

Čo potrebujete na založenie živnosti?

Je to jednoduchý proces, ale aj napriek tomu je spojený s určitou byrokraciou. V prvom rade musíte mať 18 a viac rokov. Ak máte menej, tak môžete skúsiť podnikať na niekoho iného živnosť-rodičia, súrodenci atď. Musíte byť spôsobilý pre prevádzkovanie živnosti a bezúhonný, čiže mať čistý trestný register. Budete potrebovať pár eur na poplatky. V prípade voľnej živnosti stojí každý predmet podnikania 5 eur.  A tiež budete potrebovať podnikateľský účet v banke.

 

Sú rôzne podnikateľské činnosti, ktoré spadajú pod rôzne druhy živností:

Voľná živnosť: stačí ak spĺňate všeobecné podmienky, odbornú ani inú spôsobilosť preukazovať nemusíte. Dosť veľa bežných činností a druhov podnikania môžete robiť s týmto druhom živnosti.

Viazaná živnosť: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť, vo väčšine prípadov osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy v oblasti, ktorej sa chcete venovať.

Remeselná živnosť: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť  dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore. To znamená výučný list,  maturita, alebo iné.

 

Ak chcete zistiť pod akú živnosť spadá váš predmet, môžete si to overiť na tejto stránke. Ak máte vybraný predmet podnikania, môžete na živnostenskom úrade v mieste vášho trvalého bydliska (obvodný úrad) požiadať o živnostenské oprávnenie.

 

Postup je veľmi jednoduchý:

1. Vyplňte formulár (v slovenskom jazyku). Formulár vám dajú buď na živnostenskom úrade, alebo si ho môžete stiahnuť na internete. (odporúčam ísť na úrad, lebo vám tam aj vyjasnia prípadné nejasnosti).

2. Ak ide o inú ako voľnú živnosť, predložíte doklad o vašej spôsobilosti. Výučný list, maturitné vysvedčenie alebo iné oprávnenie.

3. Predložíte oprávnenie pre používanie nehnuteľnosti, alebo adresu, ktorá je uvedená ako miesto podnikania. Preukazuje sa listom vlastníctva, výpisom z listu vlastníctva, alebo nájomnou zmluvou. Ak budete mať miesto na podnikanie prenajaté, budete potrebovať nájomnú zmluvu a prehlásenie majiteľa nehnuteľnosti, že v nej môžete prevádzkovať živnosť. Ak budete podnikať v mieste trvalého bydliska, tak to netreba.

4. Budete tiež potrebovať predložiť výpis z registra trestov. Môžete si ho vyžiadať buď na okresnom súde na počkanie za 3 eurový kolok , alebo si to vyžiadajú zo súdu priamo zo živnostenského úradu.

5. Zaplatíte príslušný poplatok a je to. Živnostenské oprávnenie vám dajú za pár dní.

 

Keďže sa stanete podnikateľom-živnostníkom, musíte to oznámiť na príslušnom daňovom úrade a tiež v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Do sociálnej poisťovne aj na daňový úrad sa môžete prihlásiť automaticky a to tak že to označíte na formulári, ktorý budete vypĺňať a živnostenský úrad vás nahlási automaticky.

Poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia je 5 EUR za voľnú, alebo 15 EUR za remeselnú živnosť.

 

Živnosť alebo s.r.o?


zivnost alebo sro
Podnikať ako živnostník, alebo ako spoločnosť  s.r.o.? Táto otázka napadne asi každého, kto začína podnikať. Nedá sa povedať, že by živnosť bola lepšia voľba ako s.r.o. alebo naopak, pretože obidve možnosti majú ako výhody, tak aj nevýhody. Výber formy podnikania je individuálna záležitosť a záleží od viacerých faktorov. Zakladanie firiem je však v dnešnej dobe  jednoduché a preto môže byť sro dobrou voľbou aj pre začínajúcich podnikateľov.

 

Výhodou živnosti je jej jednoduchosť a samotná prevádzka. Pri podnikaní ako živnostník môžete viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré je o dosť jednoduchšie ako podvojné, takže buď budete mať menej práce s účtovníctvom vy, alebo váš účtovník, čo sa prejaví aj na nákladoch. Ak začínate podnikať, napríklad s tvorbou, alebo prevádzkovaním web stránok, alebo poskytovaním služieb, alebo predajom s malými obratmi a podobne, tak živnosť môže byť lepšou voľbou. Vybavenie živnostenského listu je jednoduché a lacné a podnikať môžete začať behom niekoľkých dní.

Nevýhodou živnosti je, že pri obchodnom styku, alebo v prípade nejakej škody a podobne ručíte za svoje záväzky celým svojím majetkom.

 

Spoločnosť s.r.o. je samostatný podnikateľský subjekt-právnická osoba. V prípade s.r.o. ručí firma celým svojim majetkom, spoločníci ručia do výšky nesplateného vkladu na základné imanie – pri existencii spoločnosti. Po jej likvidácii ručia do výšky podielu na likvidačnom zostatku, ak bol vyšší, ako ich ručenie počas existencie spoločnosti. Toto môže byť výhoda s.r.o., ale pri sro-čke môžete  základné imanie používať pre účely podnikania, čiže ho vyčerpať(tým pádom je iba na papieri), a preto sa niektoré spoločnosti poisťujú pri obchodnom styku tým, že požadujú od konateľa, aby ručil za záväzky firmy ešte navyše aj ako fyzická osoba. Ako konateľ čiže fyzická osoba tak môžete ručiť aj za firmu a to celým svojim majetkom. Toto ale nie je bežné, ale môže sa stať že sa s tým stretnete.

Spoločnosť s.r.o. musí mať podľa zákona základné imanie vo výške 5000 eur, a pri zakladaní s.r.o. musíte tento vklad vložiť do rúk správcu vkladu, čo môžete byť aj Vy ako spoločník s.r.o, a následne tieto peniaze dať na účet firmy, alebo do pokladnice. Tieto peniaze by mali byť k dispozícií v prípade ručenia, ale nikto ich nedrží, takže ich môžete vo firme použiť. To je výhodou, ale aj tak na založenie s.r.o. potrebujete mať 5000 eur  niekoľko stoviek eur na založenie(záleží či firmu založíte sami, alebo použijete právnu pomoc, alebo kúpite už hotovú).

Spoločnosť s.r.o. má viacero výhod. Jednou z nich je to, že keď sa chystáte podnikať s partnerom, alebo viacerými partnermi, tak s.r.o. a jej spoločenská zmluva vyhradzuje právne vzťahy a fungovanie firmy medzi spoločníkmi. Ako živnostník sa tiež môžete spojiť s iným živnostníkom, ale nikdy nebudete jedna firma, alebo jeden právny subjekt. Takže s.r.o. je vhodná voľba pri podnikaní s partnermi. Výhodou sročky je aj jednoduchší predaj spoločnosti a rozdelenie podielu v prípade, že sa rozhodnete firmu predať. Spoločnosť s.r.o. môže mať ešte takú drobnú výhodu a tou je, že pri podnikaní, alebo obchodnom styku pôsobí serióznejšie ako živnosť.

Nevýhodou s.r.o. je, že samotné zakladanie s.r.o je náročnejšie ako založenie živnosti, a to po právnej a finančnej stránke. Spoločnosť s.r.o je tiež náročnejšia na prevádzkovanie, pretože musíte viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je zložitejšie ako jednoduché. V prípade, že chcete vykonať vo firme nejakú zmenu, ako napríklad pridať, alebo odobrať predmety podnikania a podobne, je to spojené s dosť vysokými poplatkami a byrokraciou. Spoločnosť s.r.o. je na rozdiel od živnosti zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde a s tým je spojená dosť veľká byrokracia…

Ďalšou nevýhodou spoločnosti s.r.o. môže byť aj to,  že ak máte novú s.r.o bez histórie a preukázateľných obratov a chcete získať peniaze na podnikanie z banky, tak budete mať problém získať podnikateľský úver pre firmu. Pri živnosti ručíte celým svojim majetkom, takže ak chcete požiadať o úver, tak banky vám požičajú peniaze ako fyzickej osobe skôr.

 

To je zhruba načrtnutie výhod a nevýhod s.r.o. a živnosti. Ak začínate podnikať a neviete či zvoliť živnosť alebo s.r.o., tak asi najlepšie je  začať s jednoduchším riešením, čiže živnosťou a keď uvidíte že potrebujete, alebo chcete mať sro, tak ju môžete založiť kedykoľvek. Výber však záleží od vášho podnikania, preto je najlepšie sa obrátiť s konkrétnym prípadom na účtovníka a/alebo právnika.