Čo je to content marketing

content-marketingObsahový marketing nie je len o písaní – v náplni copywritera musí byť pochopenie pre marketing a SEO optimalizáciu zároveň. Content marketing čerpá vedomosti z rôznych marketingových disciplín. Vyžaduje si tiež skúsenosti, všeobecný rozhľad a tvorivosť. Poďme sa na to bližšie pozrieť.

Content marketing je plánovanie, vytváranie a zdieľanie hodnotného obsahu s cieľom prilákať čo najviac zákazníkov, získať konverzný úspech u zákazníkov a získať zákazníkov na opakované nákupy.

Typ obsahu záleží od toho, čo daný obchodník predáva. Tento druh marketingu tiež musí vychovávať k dôvere zákazníka.

Náplňou práce obsahového marketéra je vhodne vybrať produkty, správne nastaviť cenu, vybrať vhodné distribučné kanály  tak, aby sa dostali k zákazníkovi a treba tiež správne naplánovať reklamnú stratégiu.

Content by mal byť zameraný na umiestňovanie a propagovanie produktu či služby tak , aby sa produkt, služba dostali k zákazníkom a zákazníci sa vracali späť (udržanie zákazníka).

Aké sú zručnosti obsahové marketéra

Dar reči

Predajca musí mať dar, aby vedel vsunúť produktu vynikajúci predajný príbeh. Musí tiež hľadať hodnotné zdroje informácii a správne ich sprostredkovať zákazníkom. Iným slovami, ponúknuť text, slovo, ktoré bude vyjadrovať dôveru – predtým, než čokoľvek predáte.

Tento typ marketingu hľadá nové techniky, vyhľadáva scenáre, nových autorov a tiež píše obsah. Obsah musí byť v konečnom dôsledku taký, aby viedol k obchodnej transakcii.

Stratégia

Profesionálny obchodník si musí stanoviť presné ciele. Vytvoriť okruh zákazníkov a pochopiť potreby kupujúcich. Ak zistí správne potreby, je potrebné prispôsobiť texty pre webové stránky, nahradiť staré texty novým obsahom.

Pred tým, ako sa začne písať akýkoľvek text. Je potrebné sa zamyslieť nad nasledovným:

  • Prečo vytváram text
  • Aké sú moje východiská k písaniu
  • Čo očakávate od ľudí, na ktorých budete cieliť
  • Pre koho píšete, spoznajte publikum – skúmajte ho

Ľudské zručnosti, ako sú empatia, načúvanie iným, rozprávanie a komunikácia pomáhajú správne vyjadriť očakávania zákazníka.

Tvorba obsahu

Marketingový pracovníci by mali vhodne usmerňovať stratégiu, a byť zodpovedný za písanie obsahu pre blogy, webové stránky a infografiku. Preto sa od obsahového marketéra očakáva:

  • Pochopenie princípov SEO
  • Pochopenie zákazníkov
  • Poznať prácu a význam sociálnych médií
  • Kvalitný copywriting

Sociálne média

Pri práci sociálneho marketéra je rozhodujúce pochopiť významu sociálnych médií. Treba splniť a uspokojiť rastúci dopyt po počte a rôznorodosti rôznych platforiem. Treba poznať najmä význam hlavných platforiem hlavných médií a mať základné znalosti ostatných.

Treba porozumieť tomu, ako rôzne typy obsahu fungujú najlepšie. Napríklad Twitter je vhodný na propagáciu nového obsahu, Facebook pre zapojenie publika do diskusií a prieskumov. Pinterest je zasa vynikajúci pre zdieľanie obrázkov.

Netreba strácať čas tvorením obsahu, ktoré publikum v skutočnosti nechce. Zistite, čo vaše publikum očakáva a získajte vhodnú interakciu.

Zostaňte o krok vpred pred očakávaním vašich zákazníkov!