Marketing v minulosti a dnes – online vs. tradičný marketing

internet a tradičný marketingMarketing – kľúčová zložka každého biznisu, ktorá oddeľuje úspešných od neúspešných.

Ak je vaša marketingová stratégia detailne premyslená, kvalitná a efektívna, pomôže vám dosahovať vaše podnikateľské ciele kontinuálne a progresívne. A naopak – ak tejto časti nevenujete dostatok pozornosti, upadáte do stereotypu a šedého priemeru.

V súčasnosti patrí k najrozšírenejším formám marketingu online marketing, ktorý však stále súperí s tradičným printovým marketingom. V tomto článku si ich trochu porovnáme.

Dosah

Jedným z hlavných rozdielov medzi online marketingom a tým tradičným je ich dosah. Jediná web stránka má v podstate celosvetový dosah, zatiaľ čo printové položky marketingu sú lokálnejšie. Časopisy, letáky či bannery sa ani zďaleka nedostanú toľkým potenciálnym zákazníkom, a to aj napriek dokonale vyriešenej logistickej stránke.

Printový marketing je tak vhodný pre spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na jednu lokalitu či región. Online marketing zas umožní firmám širší dosah aj mimo svojho územia pôsobenia.

Zacielenie

Cielenie marketingu je vo svojej podstate podobné pri obidvoch druhoch, dosahuje sa však inými formami. Firma, ktorá sa sústredí na cieľovú skupinu v jednom odvetví, na jednom území či s jedným záujmom, môže svoje vytlačené plagáty, letáky či vizitky umiestňovať na miesta, kde sa tieto komunity vyskytujú.

Spoločnosti, ktoré využívajú online marketing zas vedia zacieliť svojich zákazníkov digitálne na základe prieskumov a štatistík cez rôzne sociálne siete. Tradičný aj online marketing majú teda dostatočný potenciál na zacielenie žiadanej skupiny, dosahujú ho však iným spôsobom.

Spojenie

Vaša spoločnosť určite chce, aby výsledkom marketingovej stratégie boli nákupy produktov či využívanie služieb. Preto musia oba typy potenciálneho zákazníka zaujať. Online marketing je v tomto dynamickejší a tým pádom aj náročnejší.

Udržať si zákazníka na svojej web stránke môže byť naozaj ťažké, aj vďaka všadeprítomným reklamám. Printový marketing si však pozornosť čitateľa udrží dlhšie – minimálne na dobu, počas ktorej si prečíta správu v časopise, leták či plagát prečíta.

Cena

Cena je však mnohokrát rozhodujúcim faktorom pre výber marketingovej stratégie. Online reklama a marketing dovoľuje minúť vopred určenú sumu a neprekročiť ju. Tradičný printový marketing môže byť drahší, pretože jediná vytlačená informácia môže stáť viac ako celomesačný budget online reklamy. Avšak tento jeden banner či plagát zasiahne hneď niekoľko zákazníkov, zatiaľ čo online reklamy si často účtujú cenu za každé kliknutie. Aj keď sú teda printové zložky marketingu možno drahšie, sú rovnako efektívne ako reklamy online marketingu.

.