Ako si Vybrať Obchodné Meno Pre Váš Biznis?

Výber obchodného mena je dôležitý krok pri budovaní vášho podnikania, pretože je to meno, pod ktorým sa ako podnikateľ, alebo firma prezentujete. Dobré obchodné meno môže veľa napovedať o vašom biznise a práve vaše obchodné meno je jednou z vecí, ktoré môžu na vašich zákazníkov urobiť dobrý dojem. Pri výbere obchodného mena môžete použiť vašu kreativitu, no mali by ste zvážiť viacero kritérií.

Pravidlá pre obchodné mena

Či si vyberáte obchodné meno pre spoločnosť s.r.o., alebo pre živnostníka, vždy platí, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete podnikania.

Pod odlíšením obchodného mena v prípade právnických osôb je myslený rozdielny názov a nie iba právna forma ako s.r.o., alebo a.s. To znamená, že nemôžu existovať dve firmy FIRMA s.r.o. a FIRMA a.s.

V prípade živnostníkov, stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania. Ak má živnostník (fyzická osoba) rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Obchodné meno živnostníka

Obchodným menom živnostníka- fyzickej osoby jej meno a priezvisko. Živnostník si tiež môže a niektorých prípadoch musí ku svojmu menu doplniť dodatok, ktorý odlíši osobu podnikateľa, alebo druh podnikania. Napríklad František Olejár –TVORBA WWW. Aj pri výbere mena pre živnosť je výber mena nemenej dôležitý ako pri právnických osobách.

Obchodné meno právnickej osoby

Spoločnosť s ručením obmedzením je právnická osoba a patrí medzi spoločnosti, ktoré sú zapísané v obchodnom registri pod obchodným menom. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Obchodné meno právnických osôb je zložené z dvoch častí a to názvu a dodatku určujúceho právnu formu. (NÁZOV s.r.o.)

Ako si vybrať vhodné obchodné meno?

Výber obchodného mena je niečo podobné ako výber domény. V podstate aj doména je vaše obchodné meno, ale na internete. Ak si chcete pre váš biznis vybrať dobré obchodné meno, mali by ste myslieť na tieto veci:

Načo chcete používať firmu, respektíve obchodné meno?

Možno chcete mať firmu zameranú iba na jednu činnosť a možno na viacero činností. Možno je to napríklad tvorba web stránok a možno medzinárodný obchod. Možno potrebujete firmu iba na určité časové obdobie alebo na celý život s tým, že budete firme budovať značku. To všetko by ste mali zvážiť pri výbere obchodného mena. Myslite aj na budúcnosť a pokúste sa vyhnúť menám, ktoré by mohli zastarať. Platí to hlavne ak chcete firmu rozvíjať a v budúcnosti budovať značku.

Ak budete obchodovať aj zo zahraničím, uistite sa, že názov vašej firmy neznamená v inom jazyku napríklad niečo nevhodné.


Originálny a ľahko zapamätateľný názov

Názov firmy by mal byť originálny. Dôvodov je viacero, no najpodstatnejší je, aby si ho zákazníci neplietli s názvom konkurenčnej firmy.

Je dôležité, aby názov vašej firmy urobilo na zákazníkov a obchodných partnerov dobrý dojem a tiež aby si ho ľahko a dobre zapamätali. Ak bude vaše obchodné meno jednoduché a bude sa ľahko vyslovovať, skôr si ho ľudia zapamätajú. Mal by to byť názov, ktorý si klienti zapamätajú na prvé počutie v rádiu, pri prvom zhliadnutí na internete, vizitke či v časopise.

Najlepší je jednoduchý a ľahko vysloviteľný názov

Môžete si vybrať buď názov v Slovenčine, nejakom inom jazyku, alebo aj nejaký vymyslený názov bez slovného významu. V prípade, že budete podnikať na Slovensku, vhodnou voľbou môže byť slovenský názov. Anglický názov môže byť tiež dobrá voľba, pretože obchodné meno môže znieť lepšie a profesionálnejšie, no malo by sa dať dobre vyslovovať, hlavne ak chcete podnikať na Slovensku. Ak plánujete podnikať na medzinárodnej úrovni, tak najlepšou voľbou bude anglický názov, alebo aj Slovenský, ale najlepšie jednoduchý a bez diakritiky.

Špecifický názov

Niekedy je vhodné použiť špecifický názov. Napríklad v prípade, že plánujete podnikáť v úzko zameranej oblasti.  Napríklad v prípade lokálneho podnikania môžete zvoliť v názve firmy miesto podnikania. A takisto aj v prípade podnikania na internete môžete zvoliť obchodné meno firmy také isté ako je názov domény vašej web stránky.

Je obchodné meno voľné?

Ak už máte nejaké návrhy pre obchodné meno, je čas zistiť, či je voľné. Dnes už je väčšina dobrých názvov obsadených a výber obchodného mena je trochu zložitejší ako kedysi. Firmy svoje obchodné mená a značky ochraňujú aj registráciou ochranných známok. Preto by ste si mali overiť, či je vami vybrané meno voľné a či náhodou neporušuje ochrannú známku inej spoločnosti.

Na overenie, či niekto nepoužíva podobný, alebo rovnaké obchodné meno sa v prvom rade pozrite do obchodného, prípadne živnostenského registra. Pre úplnosť môžete tiež použiť zlaté stránky, alebo Google.

Prečo je dobré hľadať aj inde ako v obchodnom registri? Môže sa stať, že budete zakladať s.r.o., ale nejaký živnostník už bude používať to isté meno – ako doplnok ku jeho menu. Môže mať už niekoľkoročný zabehnutý biznis a obsadenú aj doménu s vašim menom. V prípade, že chcete mať celkom originálne obchodné meno a viac možností je lepšie vymyslieť taký názov, ktorý ešte nikto nepoužíva.

Budovanie značky

Jedným z dôležitých kritérií pri výbere obchodného mena by malo byť aj budovanie značky. Vtedy je najlepšie vymyslieť celkom originálne meno a tiež treba myslieť aj na ostatné aspekty ako napríklad doménu. V dnešnej dobe je web stránka pre každé podnikanie a pri budovaní značky priam neodmysliteľnou súčasťou. Možno nechcete mať web stránku, ale určite chcete mať firemný email v tvare meno@vasafirma.sk. Kúpa domény je preto tiež dôležitý krok. Ak je .sk doména už obsadená a nie je na predaj, môžete vyskúšať aj iné koncovky ako .com, alebo .net, alebo skúsiť vymyslieť nejaký iný názov. Určite stojí za to mať aj doménu s vašim obchodným menom.

Ak máte vybrané obchodné meno, tak sa ešte pred registráciou uistite, či sa v ňom náhodou nenachádzajú nejaké gramatické chyby.

Začínať podnikať s dobrým obchodným menom je základ úspechu. Vyššie uvedené tipy by vám mali pomôcť pri výbere vhodného obchodného mena pre váš biznis.