Podceňovaný nástroj na podporu podnikania a dobrých vzťahov v biznise

 

Kongres a jeho výhodyKvôli izolácii počas pandémie koronavírusu boli zrušené všetky verejné podujatia, čo viedlo nielen k narušeniu nášho bežného spoločenského života, ale aj k zrušeniu obrovského množstva veľkých konferencií po celom svete. No napriek prebiehajúcej kríze mnohé spoločnosti s dodržaním stanovených pravidiel tento nástroj na podporu a rozvoj podnikania stále využívajú. Niektorý prostredníctvom online siete, iní vďaka dostatočne veľkým kongresovým priestorom našich hotelov.

Bez ohľadu na formu realizácie takéhoto stretnutia, je základom úspechu dôkladná príprava. Čo si pod ňou predstaviť?

1. Kongres a jeho výhody

Termín kongres pochádza z latinského jazykového rozsahu Congressus = stretnutie (angl. Convention) a v hotelierstve označuje zhromaždenie osôb v slušivých oblekoch z určitého odvetvia alebo určitej oblasti. Konferencia je zvyčajne jeden deň, zatiaľ čo kongres je multi-day event. Teda udalosť, ktorá si bude pre svoje správne zameranie a výsledok vyžadovať z vašej strany prípravu. Akú?

2. Základom je dobrá téma

Spojiť konferenčné stretnutie s relevantným kontextom má zmysel. Aby preto mali klasické alebo virtuálne konferencie skutočnú hodnotu, skombinujte všetky svoje stretnutia, kurzy a workshopy s jednou jasnou ústrednou témou. Vyberte si nápad, ktorý je zaujímavý – môže to byť dokonca len jedno slovo – a nechajte túto tému pôsobiť v každom aspekte programu kongresu.

3. Vyberte si vhodný termín a miesto

Ak bude kongres realizovaný virtuálnou formou, využiť na spojenie niekoľkých dôležitých ľudí naraz môžete sociálne siate a rôzne online aplikácie. V prípade uvoľnení opatrení, môže byť ideálnym miestom na uskutočnenie kongresu dobrý hotel Park v Piešťanoch.

Takéto miesta a objekty sú na účel podobných stretnutí dokonale technicky aj kapacitne vybavené, takže vašou jedinou starosťou bude výber vhodnej témy zhromaždenia a oslovenie ľudí, ktorí sú pre riešenie konkrétnych problémov profesionálne zdatní.

Uvidíte, že dobre naplánovaný kongres v Piešťanoch bude po dodržaní týchto pravidiel úspešný a prinesie očakávané výsledky.

 

Zdroj obrázka: Matej Kastelic/Shutterstock.com