Podnikajte bez následkov a dopadov na životné prostredie

 

Možno si myslíte, že dobrý nápad, dostatok finančných prostriedkov na účte a šikovní zamestnanci sú pre úspech firmy základ. V istom slova zmysle aj áno.

Dnes sa ale kladie dôraz aj na to, aby vaša podnikateľská činnosť neohrozovala kvalitu a stav životného prostredia. Znamená to, že okrem ziskov by ste mali myslieť aj na životné prostredie.

A nielen populárna elektromobilita ale aj environmentálne manažérstvo je prístup zohľadňujúci priority ochrany životného prostredia pri plánovaní a implementácii činností organizácie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia. A doklad, ktorý garantuje, že takýmto spôsobom postupujete, je certifikát ISO 14001.

Tento dokument je zárukou, že vaša spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia.

Čo vám garantuje norma ISO 14001?

Implementácia procesov systémov environmentálneho manažérstva začína definovaním interakcie vášho podnikania s prostredím. V druhej etape sa ustanovujú kontrolné mechanizmy a postupy, ktoré zabraňujú negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Najmä pri práci s normou ISO 14001 dochádza k identifikácii všetkých existujúcich požiadaviek na organizáciu, ktoré musí spĺňať: ide najmú o právne požiadavky a požiadavky ostatných zainteresovaných strán.

Prečo sa vám to oplatí?

Pre vás, vašich klientov a zákazníkov je takto získaný certifikát zárukou, že pri podnikaní dodržiavate zásady ochrany životného prostredia, dbáte na odborné nakladanie s odpadom, jeho znehodnocovaním a recykláciou. Rovnako je to záruka, že ste sa zaviazali k znižovaniu energetickej náročnosti vášho podniku, znižovaniu vypúšťania škodlivých emisií do vzduchu, vôd či pôdy.

Výhodou je, že vás táto norma, ako aj ISO 9001 v dobrej cene finančne nezruinuje a disponujete po splnení všetkých podmienok dokumentom, vďaka ktorému sa budete aj lepšie predávať. Tak to vyskúšajte a prospejete tým nielen sebe, ale celej spoločnosti.

 

Zdroj obrázka:Olivier Le Moal/Shutterstock.com