Ako na úradný preklad

úradný prekladNejeden podnikateľ sa občas dostane do situácie v ktorej potrebuje úradný preklad. Mnohí začínajúci podnikatelia sa asi pýtajú, na čo slúži takýto preklad? Čo musí takýto preklad spĺňať? Kto ho smie vyhotoviť? Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpoveď v nasledujúcom článku.

 

Úradný preklad

Je to dokument dôkladne vytvorený prekladateľom, ktorý svoju právoplatnosť získava vďaka pečiatke, ktorá obsahuje štátny znak. Pečiatka potvrdzuje správnosť prekladu dokumentu pre inštitúciu alebo osobu, ktorá si preklad vyžiadala. O úradný preklad môže požiadať aj podnikateľ, v prípade, že si chce byť istý obsahom zmluvy, či faktúry.

Často sa prekladajú hlavne rodné listy, potvrdenia o narodení v zahraničí, potvrdenia o otcovstve, sobášne listy, osobné doklady, zmluvy no neprekvapia úradné preklady aj pri auditoch a atestoch, lekárskych správach, odborných posudkoch či splnomocneniach.

 

Kto vyhotoví úradný preklad?

Ak potrebujete úradný preklad, je potrebné navštíviť takzvaného úradného prekladateľa. Ide o prekladateľa, ktorý figuruje na zozname znalcov – tlmočníkov a prekladateľov v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Po tom ako je takýto znalec – prekladateľ / tlmočník pod pôsobnosťou Ministerstva, získava okrúhlu pečiatku, ktorá verifikuje preklady ako úradne overené.

Prekladom takýchto prekladateľov – odborníkov môžete dôverovať, nakoľko získanie pečiatky je podmienené zložením tzv. odbornej skúšky organizovanej Ministerstvom spravodlivosti a teda nie je možné si túto pečiatku niekde len tak zakúpiť.

Úradný prekladatelia musia mať zároveň dobré znalosti právnickej terminológie v jazyku, z ktorého prekladajú. V niektorých špecifických prípadoch však ani odborná znalosť jazyka nestačí (v prípade že ide o zložité technické preklady) a je možné že si za preklad priplatíte.

 

Cenu definuje rozsah a odbornosť

Nieje jednoduché stanoviť presnú cenu úradného prekladu. V princípe však vždy platíte za normostranu prekladu. Jedna normostrana predstavuje 1 800 znakov. Napríklad úradné preklady v Bratislave ponúka niekoľko kvalitných prekladateľských agentúr, ktorých ceny sú si podobné a hlavným rozdielom medzi jednotlivými prekladmi je rýchlosť ich vyhotovenia a paleta jazykov ponúkaných k prekladu.

 

Forma úradného prekladu

Úradný preklad sa vždy zviaže s originálom, notársky overenou kópiou alebo kópiou dokumentu s trikolórou Slovenskej republiky. Inštitúcie, ktoré požadujú preklad často definujú či je potrebný preklad originálu alebo len kópie. V prípade, že je potrebné preložiť originál, majte na vedomí, že bude daný dokument poškodený a vytvorte si jeho kópie – len tak pre istotu.

Každý úradne overený preklad obsahuje okrem pečiatky so štátnym znakom aj doložku, ktorou úradný prekladateľ potvrdzuje zhodu prekladu s textom vášho dokumentu.

 

Základ pre podnikanie so zahraničím

Mnohí podnikatelia, ktorí obchodujú so zahraničím využívajú úradných prekladateľov. V prípade potreby častých prekladov je dobré si prekladateľa aj zazmluvniť a nenechať nič na náhodu. Zoznam úradných prekladateľov môžete poľahky nájsť na internete.

Nepodceňujte pri svojom podnikaní osobný preklad a nenechajte sa nachytať. Vždy je lepšie mať presne preložený dokument a bez problémov podnikať s vedomím, že sa nestanete obeťou podvodu.

(PR článok)