Bezpečnosť v online podnikaní: Načo si treba dávať pozor?

 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom ideálne podmienky a bezpečnosť pri práci je stanovená zo zákona. Dnes sa ale množstvo zamestnaní vykonáva z domu, pretože osobný kontakt môže byť pre náš život hrozbou.

Ako sa v takomto prípade povinnosť zamestnávateľa mení?

Poďte sa spolu s nami pozrieť na to, ako je to v období online podnikania s našou bezpečnosťou a kedy sa vám oplatí absolvovať kurzy prvej pomoci. 

Bezpečnosť práce je dôležitá vždy

Každá organizácia, nech sa venuje akejkoľvek činnosti, musí venovať osobitnú pozornosť ochrane práce. Všetci zamestnanci musia navyše absolvovať školenie o tejto problematike a na základe získaných poznatkov sa pri práci aj adekvátne správať. Pri obsluhe špeciálnych strojov, ktoré uvádzajú do pohybu kvalitné lineárne vedenia, je to jasné. Treba dbať na vlastnosti zariadení a vedieť ich adekvátne obsluhovať. 

Čo však v prípade, ak je vaším pracovným nástrojom počítač alebo tlačiareň? Aj v tomto prípade je nutné mať dostatočné množstvo poznatkov o práci a zariadeniach, ktoré na ňu používate. Pri online práci ide väčšinou o elektroniku, kde je najdôležitejšie dodržiavať bezpečnostné pravidlá súvisiace s používaním elektrickej siete. 

Ďalej je potrebné mať všetky potrebné dokumenty o ochrane práce. A to je dosť komplikovaný a časovo náročný proces. Naučiť sa ho zjednodušiť však môžete vďaka PZS, ktorá vás a zamestnancov naučí, ako pristupovať k svojej práci zodpovedne. 

Pracovná zdravotná služba je prvok, ktorý vám a vašej firme zaistí vyššiu produktivitu pri minimálnom riziku ohrozenia zdravia a bezpečnosti pri práci. 

Čo tvorí základ bezpečnosti online priestoru?

Ako sme už spomínali, v prípade podnikania v online priestore nejde len o ochranu zamestnancov. Aj keď pri ochrane osobných údajov je to možno diskutabilné. Oveľa viac musíte dbať aj na zaistenie bezpečnostných systémov, na základe ktorých web a vaše podnikanie funguje. Nehovoriac o tom, ak je online podnikanie založené na realizácii obrovského počtu online platieb. 

Našťastie dnešné technológie urobili taký pokrok, že už nie je potrebné hľadať kompromis medzi vysokou úrovňou bezpečnosti online podnikania a pohodlím pre spotrebiteľa. Tieto nástroje, ktoré kladú dôraz na bezpečnosť a kvalitné služby zákazníkom, sa stávajú víťaznou kartou pre podnikanie, najmä na dynamickom a vyspelom trhu, kde elektronický obchod rýchlo rastie. 

Preto, ak sa rozhodujete, že to tento rok skúsite podnikať len cez web, poriadne si všetko premyslite a bezpečnosť zvážte tiež. Aj tu môžete naraziť na byrokraciu a množstvo problémov. Veď aj pri zverejnení obsahu na internete musíte dodržiavať určité pravidlá ochrany autorských práv. 

Zdroj obrázka: Mikko Lemola/Shutterstock.com