Hlavné úlohy podnikateľa, alebo čo a ako robiť, ak sa ním chcete stať

úlohy podnikateľaCharakteristiky moderného podnikania a manažmentu vytvárajú univerzálnu štruktúru pre osobitný typ manažéra. Aj keď sa to niekedy javí ako presný opak, manažérom úspešného podniku sa nestanete len tak zo dňa na deň. Dnes si to vyžaduje inovatívnu povahu, priaznivé sociálne prostredie, finančné, organizačné a iné špeciálne kompetencie a zručnosti.

Účinnosť moderného podnikania, jeho schopnosť existovať a rozvíjať sa vo vysoko konkurenčnom prostredí je čoraz viac závislé od maximálneho využitia potenciálu existujúceho ľudského zdroja.

Úlohou moderného manažéra je tak vytvoriť podmienky, v ktorých dokonca aj obyčajní ľudia môžu dosiahnuť mimoriadne výsledky. Všetko je závislé pritom na čase, ktorého sledovanie na moderných pánskych hodinkách je v biznise takmer na dennom poriadku. Aby ste si aspoň niektoré veci zjednodušili, chce to organizáciu a dobré zručnosti, ktoré vám v tom všetkom pomôžu.

Aký by mal byť manažér, aby mohol efektívne zmeniť správanie podriadeného?

Ako zo samotného názvu vyplýva, je to všetko o spolupráci. Teda aspoň by to tak byť malo. No ak si ani napriek tomu neviete predstaviť, čo všetko tým myslíme, môžete si prečítať nasledujúce riadky. Zvykli sme si na to, že je pre nás lepšie, ak nám niekto poradí a podá pomocnú ruku, toto je jeden zo spôsobov.

Manažér musí jasne pochopiť, aké správanie od podriadeného chce dosiahnuť. Vedieť, ako jeho podriadený v skutočnosti koná, prečo nie je vždy potrebné ovládať len jeho výsledky ale najmä proces práce. Ide o osobu, ktorá aj v štýlovej pánskej košeli, ale veľmi racionálne a taktne, dokáže v prípade potreby riadiť a organizovať prácu aj priamo na stavbe.

Manažér by mal byť tiež schopný analyzovať príčiny zlého konania podriadeného a byť pripravený tiež prijímať informácie o svojich vlastných a nesprávnych opatreniach.

Mal by ovládať osobný tréning, mať osobnú účasť na rozvoji personálu, ktorá je zároveň vnímaná ako dôležitá strategická funkcia.

Máte aj vy vlastnosti dobrého manažéra?

Manažér vystupuje navonok a v mnohých prípadoch zastupuje samotnú spoločnosť, neuškodí, ak sa bude vedieť vhodne obliecť na danú príležitosť a rozhodnúť, kedy zvoliť ku konkrétnemu odevu pohodlné topánky Tommy Hilfiger.

K osobným vlastnostiam vedúcej osobnosti patria predovšetkým čestnosť a slušnosť, ktoré vždy znamenajú dodržiavanie noriem všeobecnej morálky, skromnosti a spravodlivosti voči druhým. Manažér by sa mal snažiť pochopiť aj svojich podriadených, vidieť ich, ako individuálne osobnosti, ktoré si zaslúžia rešpekt. Porozumieť ich správaniu, byť človekom, usilovať sa o spoluprácu s prihliadnutím na záujmy všetkých.

Ak tomu tak nebude, odnesie si to kvalita odvedenej práce a ochota zamestnancov pre vás pracovať. Môžete to však zmeniť, prospeje to nie len vám ale aj vašej spoločnosti.