Kvalitné svetlo ako kľúč k bezproblémovému podnikaniu

svetlo-na-pracoviskuO tom, že je svetlo pre našu existenciu nevyhnutné asi viete. V domácom prostredí s tým až tak veľký problém nie je, ale ako si zaistíte tie najideálnejšie podmienky v práci, kde sa musíte podriadiť daným podmienkam?

Väčšina ľudí trávi veľkú časť svojho dňa na pracovisku. A značné množstvo práce je spojené s intenzitou vizuálnosti v danom prostredí. Preto je veľmi dôležité poskytnúť zamestnancom pohodlné pracovné podmienky, medzi ktoré patrí povinné, vysoko kvalitné osvetlenie. Na ňom závisí účinnosť práce zamestnancov, ich nálada a bezpečnosť.

Čo je hlavným účelom osvetlenia v pracovnom priestore

Aby sme si to na začiatok odôvodnili, pripomenieme si niekoľko dôležitých bodov, ktoré hovoria o nutnosti dobrého osvetlenia kancelárie pri vašej práci. K tým najzákladnejším dôvodom sa radí:

  • zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok v súlade s normami;
  • zníženie únavy očí;
  • zaistenie bezpečnosti zamestnancov;
  • prevencia chorôb z povolania;
  • zvýšenie efektivity a kvality práce.

Ak tieto veci pri riadení svojej prevádzky podceníte, určite sa nedopracujete k očakávaným výkonom svojim, ani od vašich zamestnancov.

Vplyv osvetlenia na ľudské zdravie

Ako asi viete, takmer 90 % informácií, ktoré dostávame, prechádza cez zrakový orgán. Neuspokojivé osvetlenie v miestnosti alebo pulzácia svetiel, môže viesť za niekoľko rokov k rôznym ochoreniam týchto častí tela a zhoršeniu duševného zdravia.

Nielen náš zrak, ale celý ľudský organizmus prudko reaguje na nepríjemné svetlo. To sa prejavuje únavou, ospalosťou, častými bolesťami hlavy, zvýšeným krvným tlakom, čoho výsledkom je potom znížená účinnosť. Aby ste tomu predišli, využite na tieto účely efektívne priemyselné osvetlenie.

Za vašu únavu v práci môžete viniť zlé svetlo

Vedci urobili veľa výskumov, v dôsledku čoho sa potvrdil vplyv osvetlenia na bezpečnosť a produktivitu práce. Samozrejme, že k lepšiemu výkonu vám pomôže aj šálka kvalitnej kávy, ale bez dostatočného svetla vám ani ten najväčší prísun kofeínu nebude stačiť.

Dobrá koncepcia kancelárskeho osvetľovacieho systému prispieva k efektívnej práci, starostlivosti  o personál a zvyšuje jeho produktivitu až o 32 %. V každej miestnosti by malo byť preto racionálne osvetlenie, čo v sebe spája dobrý svetelný tok, vysokú kvalitu, hospodárnosť a bezpečnosť.

Zlé osvetlenie vedie k negatívnym dôsledkom v práci

Pohodlné osvetlenie akéhokoľvek interiéru je veľmi dôležitým ukazovateľom z hľadiska bezpečnosti práce. Väčšina nehôd v podnikoch sa vyskytuje najčastejšie práve v dôsledku nedodržania noriem osvetlenia. Zlé osvetlenie potom vedie k negatívnym dôsledkom.

Nedostatočné osvetlenie pracovísk môže byť teda značnou príčinou poklesu produktivity a kvality práce. Kvalitné svetlo je preto kľúčom k bezpečnej prevádzke, zvyšuje pracovnú kapacitu a znižuje riziko zranenia na pracovisku. Ak sa rozhodnete podnikať, mali by ste myslieť aj na tento veľmi dôležitý fakt.