Označenie, s ktorým sa nestratíte, ale naopak vyniknete


Ľudia sa dnes pri výbere vhodnej ponuky rozhodujú na základe rôznych podnetov. Pre mnohých je hlavným ukazovateľom hlavne cena, no stále viac zákazníkov siaha po kvalite. Tvrdiť, že je výrobok alebo služba zaručene kvalitná vám dnes ale môže každý.

Presvedčí vás o tom použitie najlepších materiálov pri výrobe s kombináciou dokonalého technologického postupu. Pre oveľa jednoduchšie rozhodovanie a posudzovanie kvality sú tu však normy ISO.

Medzinárodne uznávané ISO hodnoty, na základe ktorých vám predajca garantuje tú najlepšiu ponuku.

Prečo sa norma ISO oplatí?

Dnešný moderný trh je miestom, kde je silná konkurencia inherentná, a preto je prakticky nemožné na ňom prežiť a rozvíjať sa bez nových technológií a implementácií. Ak má spoločnosť osvedčenie o zhode s ISO 9001, zvyšuje sa jej konkurencieschopnosť.

Tento dokument bol vytvorený s cieľom chrániť spotrebiteľa pred výrobkami nízkej kvality. Každý kupujúci by tak mal vedieť, že spoločnosť s certifikátom ISO 9001 predáva kvalitné výrobky, ktoré spĺňajú medzinárodné normy.

Postup získania osvedčenia o zhode s normou ISO 9001 sa považuje za dobrovoľný. Tento dokument potvrdzuje, že má firma alebo podnikateľ funkčný systém riadenia kvality, ktorý poskytuje služby a kvalitu tovaru bez ohľadu na interné alebo externé zmeny.

Ako získať certifikát kvality?

Získanie certifikátu ISO 9001 znamená veľa práce na profesionálnej úrovni. Na dosiahnutie uspokojivého výsledku v certifikácii je potrebné vykonať celý rad činností pri príprave podniku.

Táto náročná práca musí byť vykonaná správne a na profesionálnej úrovni. Po prijatí dokumentu spoločnosťou sa jej otvoria mnohé dvere a výhody, ktoré predtým neboli dostupné.

Externé benefity tohto certifikátu zahŕňajú:

  • zlepšenie imidžu spoločnosti;

  • uľahčenie prístup k práci s veľkými a zahraničnými spoločnosťami, ktoré vyžadujú povinnú prítomnosť certifikátu ISO 9001;

  • výslovné výhody pre získanie pôžičky pre spoločnosť;

  • veľké výhody pri uzatváraní vládnych zmlúv a účasti na verejných súťažiach;

  • uspokojenie požiadaviek spotrebiteľov, čo priamo úmerne ovplyvňuje zníženie nákladov na reklamácie výrobkov;

  • hodnota spoločnosti stúpa. Ak má spoločnosť osvedčenie o zhode s ISO 9001, jej náklady stúpnu o 10 – 15 %;

  • zvýšenie efektívnosti a riadenia činností;

  • optimalizácia podnikových procesov;

  • implementácia transparentnosti spoločnosti.

ISO 45001 vyrieši problémy s bezpečnosťou

Kvalita nie je jediný ukazovateľ spoľahlivej a dobrej firmy. Organizácie sa čoraz viac snažia dosahovať trvalo udržateľný výkon aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj demonštrovať akcionárom, zamestnancom, zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám svoju schopnosť riadiť riziká a zvyšovať efektívnosť svojich činností, výrobkov a služieb.

V záujme ochrany zdravia pri práci a zvyšovania bezpečnosti sa sprísňujú požiadavky právnych predpisov, hospodárskej politiky, riadenia ľudských zdrojov a ďalšie opatrenia.

Takto široký záujem akcionárov a ďalších strán si s najväčšou pravdepodobnosťou vyžaduje potvrdenie povinností spoločností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To vám zasa garantuje norma ISO 45001.

Účinný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa tejto normy, ako aj certifikát kvality vám pomôžu chrániť váš najdôležitejší majetok – vašich zamestnancov a dosiahnuť obchodný úspech v prostredí, ktoré je silnou konkurenciou doslova preplnené.

Zdroj obrázka: baranq/Shutterstock.com