Potrebujete súdny preklad? Poradíme vám, na koho sa obrátiť.

| 31. januára 2022 | 0 Comments

Súdne preklady pri podnikaníAk sa chystáte rozšíriť svoje podnikanie na medzinárodné trhy, je isté, že súdnym prekladom sa nevyhnete. Dokumenty spojené so zahraničným obchodom budete musieť predložiť príslušným inštitúciám v úradnom jazyku danej krajiny. Nenechajte sa zaskočiť a buďte pripravení.

Právne regulácie týkajúce sa práce a podnikania v cudzine sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, vo všetkých však bude nutné poskytnúť minimálne preložený rodný list a výpis z registra trestov. Kto vám tieto dokumenty preloží a čo očakávať? 

Ako súdny preklad vyzerá? 

Medzi základné náležitosti úradného prekladu (ozn. aj ako notársky, certifikovaný alebo súdny preklad) patrí: okrúhla pečiatka úradného prekladateľa, jeho podpis a pridelený identifikátor, prekladateľská doložka v oboch jazykoch a číslo prekladu. Vyhotovený dokument v cudzom jazyku musí byť s originálom previazaný stuhou – trikolórou. 

Kto môže preklad vyhotoviť? 

Úradný preklad môže vydať iba oprávnená osoba, ktorá zložila odborné skúšky a bola akreditovaná Ministerstvom spravodlivosti SR. Môže ísť o fyzickú osobu, ktorá vykonáva prekladateľskú a tlmočnícku činnosť alebo o prekladateľskú agentúru. 

Ako postupovať pri žiadosti o preklad? 

Na prekladateľskú agentúru sa môžete obrátiť osobne alebo prostredníctvom e-mailu (v mnohých prípadoch je toto riešenie praktickejšie). Forma, ktorou budú náležité dokumenty na preklad doručené agentúre, závisí od požiadavky na viazanie. 

Ak bude k prekladu priložená len voľná kópia, stačí dokument poslať e-mailom. Nie všetky inštitúcie, kde chcete súdny preklad odovzdať však voľnú kópiu akceptujú. Ak má byť s prekladom zviazaný originál alebo notárky overená kópia, je potrebné fyzické doručenie – osobne alebo poštou. Nezabúdajte vždy uviesť aj vaše kontaktné údaje. 

Aká je cena prekladu a koľko to trvá? 

Cena, rovnako ako doba vyhotovenia súdneho prekladu závisí najmä od rozsahu dokumentu, jeho charakteru (odbornosti) a tiež od jazykovej variácie (z/do akého jazyka je text prekladaný). 

Obvykle sa cena prekladu udáva za jednu normostranu, tj. 1800 znakov aj s medzerami. Očakávajte cca 15 až 40 eur. Štandardne preklad trvá 2 – 3 dni, za expresné preloženie si však môžete priplatiť. Cenovú kalkuláciu vám väčšina agentúr vie poskytnúť hneď po obdržaní dokumentov. 

 

Zdroj obrázku: Africa Team / Shutterstock.com

 

 

Tags: , ,

Category: Rôzne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *