Potrebujete súdny preklad? Poradíme vám, na koho sa obrátiť.

Súdne preklady pri podnikaníAk sa chystáte rozšíriť svoje podnikanie na medzinárodné trhy, je isté, že súdnym prekladom sa nevyhnete. Dokumenty spojené so zahraničným obchodom budete musieť predložiť príslušným inštitúciám v úradnom jazyku danej krajiny. Nenechajte sa zaskočiť a buďte pripravení.

Právne regulácie týkajúce sa práce a podnikania v cudzine sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, vo všetkých však bude nutné poskytnúť minimálne preložený rodný list a výpis z registra trestov. Kto vám tieto dokumenty preloží a čo očakávať? 

Ako súdny preklad vyzerá? 

Medzi základné náležitosti úradného prekladu (ozn. aj ako notársky, certifikovaný alebo súdny preklad) patrí: okrúhla pečiatka úradného prekladateľa, jeho podpis a pridelený identifikátor, prekladateľská doložka v oboch jazykoch a číslo prekladu. Vyhotovený dokument v cudzom jazyku musí byť s originálom previazaný stuhou – trikolórou. 

Kto môže preklad vyhotoviť? 

Úradný preklad môže vydať iba oprávnená osoba, ktorá zložila odborné skúšky a bola akreditovaná Ministerstvom spravodlivosti SR. Môže ísť o fyzickú osobu, ktorá vykonáva prekladateľskú a tlmočnícku činnosť alebo o prekladateľskú agentúru. 

Ako postupovať pri žiadosti o preklad? 

Na prekladateľskú agentúru sa môžete obrátiť osobne alebo prostredníctvom e-mailu (v mnohých prípadoch je toto riešenie praktickejšie). Forma, ktorou budú náležité dokumenty na preklad doručené agentúre, závisí od požiadavky na viazanie. 

Ak bude k prekladu priložená len voľná kópia, stačí dokument poslať e-mailom. Nie všetky inštitúcie, kde chcete súdny preklad odovzdať však voľnú kópiu akceptujú. Ak má byť s prekladom zviazaný originál alebo notárky overená kópia, je potrebné fyzické doručenie – osobne alebo poštou. Nezabúdajte vždy uviesť aj vaše kontaktné údaje. 

Aká je cena prekladu a koľko to trvá? 

Cena, rovnako ako doba vyhotovenia súdneho prekladu závisí najmä od rozsahu dokumentu, jeho charakteru (odbornosti) a tiež od jazykovej variácie (z/do akého jazyka je text prekladaný). 

Obvykle sa cena prekladu udáva za jednu normostranu, tj. 1800 znakov aj s medzerami. Očakávajte cca 15 až 40 eur. Štandardne preklad trvá 2 – 3 dni, za expresné preloženie si však môžete priplatiť. Cenovú kalkuláciu vám väčšina agentúr vie poskytnúť hneď po obdržaní dokumentov. 

 

Zdroj obrázku: Africa Team / Shutterstock.com