Ako Založiť Živnosť

ako založiť živnosť

Samostatne zárobková činnosť ako podnikanie je spojená s právnou formou určenou pre podnikanie. Ak chcete podnikať, tak máte na výber niekoľko možnosti. Dve najbežnejšie a najjednoduchšie možnosti sú podnikanie na živnosť-ako fyzická osoba-živnostník, alebo ako právnická osoba- firma, napríklad s.r.o. Aký je rozdiel medzi živnosťou a s.r.o?

Živnosť je základná najjednoduchšia forma podnikania resp. samostatne zárobkovej činnosti a je veľmi jednoduché ju získať. Ak sa dnes rozhodnete založiť si živnosť, tak za pár dní môžete začať podnikať ako živnostník.

 

Čo potrebujete na založenie živnosti?

Je to jednoduchý proces, ale aj napriek tomu je spojený s určitou byrokraciou. V prvom rade musíte mať 18 a viac rokov. Ak máte menej, tak môžete skúsiť podnikať na niekoho iného živnosť-rodičia, súrodenci atď. Musíte byť spôsobilý pre prevádzkovanie živnosti a bezúhonný, čiže mať čistý trestný register. Budete potrebovať pár eur na poplatky. V prípade voľnej živnosti stojí každý predmet podnikania 5 eur.  A tiež budete potrebovať podnikateľský účet v banke.

 

Sú rôzne podnikateľské činnosti, ktoré spadajú pod rôzne druhy živností:

Voľná živnosť: stačí ak spĺňate všeobecné podmienky, odbornú ani inú spôsobilosť preukazovať nemusíte. Dosť veľa bežných činností a druhov podnikania môžete robiť s týmto druhom živnosti.

Viazaná živnosť: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť, vo väčšine prípadov osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy v oblasti, ktorej sa chcete venovať.

Remeselná živnosť: okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť  dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore. To znamená výučný list,  maturita, alebo iné.

 

Ak chcete zistiť pod akú živnosť spadá váš predmet, môžete si to overiť na tejto stránke. Ak máte vybraný predmet podnikania, môžete na živnostenskom úrade v mieste vášho trvalého bydliska (obvodný úrad) požiadať o živnostenské oprávnenie.

 

Postup je veľmi jednoduchý:

1. Vyplňte formulár (v slovenskom jazyku). Formulár vám dajú buď na živnostenskom úrade, alebo si ho môžete stiahnuť na internete. (odporúčam ísť na úrad, lebo vám tam aj vyjasnia prípadné nejasnosti).

2. Ak ide o inú ako voľnú živnosť, predložíte doklad o vašej spôsobilosti. Výučný list, maturitné vysvedčenie alebo iné oprávnenie.

3. Predložíte oprávnenie pre používanie nehnuteľnosti, alebo adresu, ktorá je uvedená ako miesto podnikania. Preukazuje sa listom vlastníctva, výpisom z listu vlastníctva, alebo nájomnou zmluvou. Ak budete mať miesto na podnikanie prenajaté, budete potrebovať nájomnú zmluvu a prehlásenie majiteľa nehnuteľnosti, že v nej môžete prevádzkovať živnosť. Ak budete podnikať v mieste trvalého bydliska, tak to netreba.

4. Budete tiež potrebovať predložiť výpis z registra trestov. Môžete si ho vyžiadať buď na okresnom súde na počkanie za 3 eurový kolok , alebo si to vyžiadajú zo súdu priamo zo živnostenského úradu.

5. Zaplatíte príslušný poplatok a je to. Živnostenské oprávnenie vám dajú za pár dní.

 

Keďže sa stanete podnikateľom-živnostníkom, musíte to oznámiť na príslušnom daňovom úrade a tiež v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Do sociálnej poisťovne aj na daňový úrad sa môžete prihlásiť automaticky a to tak že to označíte na formulári, ktorý budete vypĺňať a živnostenský úrad vás nahlási automaticky.

Poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia je 5 EUR za voľnú, alebo 15 EUR za remeselnú živnosť.