Potrebujete sa vyznamenať? Pokúste sa získať všetky potrebné certifikáty

Certifikácia výrobkov a organizácie je súbor opatrení zameraných na identifikáciu súladu ukazovateľov kvality výrobkov s určitými normami. Počas certifikácie sa kontrolujú hodnoty, ktoré sú dôležité pre opis požadovaných spotrebiteľských vlastností výrobku. Certifikácia je teda potvrdením kvality produktu, s ktorým chcete na trhu a medzi konkurenciou zaujať. Ako ju však získať?

Nakoľko ide o proces, ktorý musí podliehať zákonom, pevne stanoveným normám a rôznym požiadavkám, získanie potrebného osvedčenia nie je vždy až tak celkom jednoduché.

Princípom celého procesu certifikácie je, že sa stanovuje stupeň zhody charakteristík výrobku s pevne a jasne danými a stanovenými požiadavkami. Certifikát kvality alebo norma ISO 9001 je určená pre všetky organizácie, ktorým záleží na spokojnosti zákazníka.

Postup ako získať certifikát kvality a bezpečnosti?

Spolu s kvalitou ide „ruka v ruke“ aj bezpečnosť, teda schopnosť zamestnancov alebo majiteľov podniku zaistiť, aby bola nielen práca, ale celá prevádzka a výrobky bezpečné. Získanie ISO 45001, certifikátu bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci s certifikátom kvality je možné na základe nasledovného postupu.

  • Podanie žiadosti a jej preskúmanie;
  • Certifikačný audit a jeho vyhodnotenie;
  • Dozorný audit a vyhodnotenie;
  • Recertifikačný audit.

Certifikácia, jej načasovanie a postup registrácie, závisí od typu certifikovaného výrobku. Po prečítaní podmienok, uzatvorení zmluvy a zaplatení tejto služby musí klient:

  • Poskytnúť certifikačnej organizácií všetky potrebné informácie, či už ide o aplikácie, dokumenty alebo vzorky produktov.
  • Skontroluje sa certifikovaný produkt, pripraví správa a rozloženie certifikátu.
  • Vystaví sa certifikát.

Veľmi zjednodušene povedané!

Všetky tieto kroky samozrejme musí niekto skúsený a hodnoverný aj vykonávať, nečakajte teda, že dodržanie zákonom stanovených noriem a posúdenie bude zadarmo. Pre vašu firmu, v ktorej sa o spokojnosť zákazníkov postará najmä kvalitná sublimácia, je to ale jedna z tých najlepších investícií, ktoré môžete pre seba a firmu urobiť.

.