VoLTE a ViLTE – technológie, ktoré vám zabezpečia bezproblémový (video)hovor

VoLTE a ViLTE. Dve technológie, ktoré majú v budúcnosti zmeniť svet telefonovania. Spojenie medzi mobilmi má byť kvalitnejšie, rýchlejšie a stabilnejšie. 

Obe technológie už začínajú prenikať medzi zákazníkov. V súčasnosti všetci štyria mobilný operátori poskytujú možnosť volať prostredníctvom VoLTE, jediným obmedzením tak je iba smartfón, ktorý dané technológie musí podporovať. Tých zatiaľ nie je veľa, no v priebehu nasledujúcich rokov by podpora spomínaných noviniek mala byť samozrejmosťou. 

Čo to však VoLTE a ViLTE vlastne je?

VoLTE a ViLTE – čo to je?

VoLTE je skratka z anglického Voice over LTE, čo sa do slovenčiny prekladá ako hlasové volanie cez 4G/LTE dátovú sieť. Inak povedané, keď niekomu voláte prostredníctvom technológie VoLTE, operátor vás nespája cez klasickú GSM sieť, ale cez dáta.

Nemusíte sa však báť, že by ste pri takejto forme telefonovania prišli o všetky dáta do mobilu. Hoci hovor prebieha prostredníctvom internetu, operátori vám ich z celkového objemu nestrhnú.

Komerčné využívanie VoLTE začalo pomerne nedávno. Singatel v roku 2014, ako prvý operátor na svete, ponúkol možnosť volať cez LTE svoje zákazníkom v Singapure (niektorí toto prvenstvo prisudzujú  spoločnosti MetroPCS, ktorá spustila službu VoLTE v Dallase v auguste 2012). Odvtedy jej vývoj pokračoval ďalej a dostal sa aj na Slovensko.

ViLTE je teda Video over LTE je akási nadstavbová funkcia VoLTE. Táto technológia okrem klasického kvalitného prenosu zvuku zabezpečuje aj prenášanie videa medzi volajúcimi v reálnom čase. Ide teda o videohovor v 4G sieti.

Aké sú výhody VoLTE a ViLTE?

Obe technológie majú svoje výhody:

  • Rýchle spojenie hovoru v priebehu 1 – 2 sekúnd.
  • Vysoká kvalita spojenia (označuje sa tiež ako telefonovanie v HD kvalite).
  • Počas VoLTE a ViLTE zostáva užívateľ aj naďalej pripojený na mobilný internet a môže ho využívať bez obmedzení.
  • Ak počas VoLTE alebo ViLTE hovoru dôjde k strate signálu, spojenie sa automaticky prepne do
  • GSM siete. Jedinú zmenu teda postrehnete len v prípade videohovoru, ktorý sa preruší.

Aké sú nevýhody VoLTE a ViLTE?

Hlavnou nevýhodou oboch technológii je v súčasnosti ich slabá podpora v samotných smartfónoch. Len niečo vyše 30 typov mobilných telefónov podporu VoLTE a ešte menej ViLTE. Navyše druhú spomínanú technológiu v súčasnosti podporu iba mobilný operátor 4ka.

Ďalšou nevýhodou je zlá kompatibilita pri VoLTE hovore medzi rôznymi sieťami. Spojenie je síce o poznanie rýchlejšie ako pri GSM, no nie natoľko, ako pri volaní v rámci rovnakého operátora.

VoLTE a ViLTE v budúcnosti

Do oboch technológií sa vkladajú veľké nádeje. VoLTE by malo plne nahradiť niekedy až otravne dlhé spájanie hovorov. Od ViLTE sa očakáva, že by mohla v budúcnosti začať naplno konkurovať aplikáciám ako je Skype alebo WhatsApp.

Pre technológie VoLTE a ViLTE je podstatná aj rýchlosť internetu. Tá sa každým rokom s vývojom sieťovej architektúry zvyšuje, čo má následne vplyv aj na aplikovanie rôznych technologických noviniek.

Tí skôr narodení si isto spomenú, že podobný cieľ tu už raz bol. Predstavenie 3G siete spolu s možnosťou videohovorov malo podobnú ambíciu. Zlá kvalita hovorov, nestabilné spojenie a príliš vysoké poplatky sa však postarali o to, že sa videohovory cez 3G sieť neujali. Zostáva nám preto dúfať, že ViLTE bude úspešnejšie. Oproti spomínanému Skypu alebo WhatsAppu má nespornú výhodu v tom, že užívateľovi nemíňa drahocenné mobilné dáta.