Vlastnosti Úspešných Podnikateľov

V dnešnej dobe má možnosť začať podnikať každý a navyše existuje oveľa viac možností ako kedykoľvek predtým. Podnikať môže v podstate hocikto, ale je pár vlastností, ktoré by mal mať každý človek-podnikateľ, predtým ako začne podnikať.  Je niekoľko osobnostných vlastností, alebo zručností, ktoré zvyčajne majú úspešní podnikatelia.  Aké sú to?

 

1. Motivácia

Niektorí ľudia vám povedia, že motiváciu musíte mať v sebe a niektorí, že ju môžete dosiahnúť nastavením myslenia. Myslím, že jedno aj druhé tvrdenie je čiastočne pravda. V každom prípade je motivácia vlastnosť, ktorú by ste mali mať hlavne pri zakladaní podnikania. Bez motivácie budete mať problém vybudovať nové podnikanie, pretože hlavne zo začiatku nemusia prichádzať očakávané výsledky a skoro každé podnikanie je rovnaké a vyžaduje veľa úsilia. Bez motivácie sa vám ráno nebude chcieť ani vstávať a ani pracovať.

Motiváciu môžete získať rôznymi spôsobmi a môžu vás motivovať rôzne veci od budovania biznisu a dosahovania úspechov až po peniaze. Motivovaný môžete byť sami sebou, alebo vás môže motivovať niekto druhý. Ak nemáte dostatočnú motiváciu, tak sa ju pokúste získať. Možno potrebujete iba začať a výsledky vašej práce vás budú motivovať. Úspešní podnikatelia dokážu okrem seba motivovať aj iných ľudí, čo je tiež dôležitá vlastnosť.

 

2. Sebavedomie a sebadôvera

Byť sebavedomý je dobré, pretože sa vám podniká jednoduchšie a ľahšie sa naväzujú rôzne obchodné vzaťahy, ale nie je to jediný kľúč k úspechu. Sebadôveru tiež môžete získať tak ako aj motiváciu ak na sebe budete pracovať. Za krátky čas môžete vidieť zmeny na sebe, tak ako aj vo vašom podnikaní. Ak chcete mať úspešné podnikanie, tak musíte veriť nie len sebe, ale aj svojmu podnikaniu a produktom, alebo službám ktoré poskytujete. Inými slovami musíte mať dôveru aj vo váš biznis.

Niektorí ľudia chcú začať podnikať, ale nemajú dostatočnú sebadôveru, alebo dôveru vo svoje podnikanie. Vtedy je najlepšie buď prekonať strach a začať podnikať, pretože tým, že sa do ničoho nepustíte sa ani nedozviete či by bolo vaše podnikanie úspešné, alebo nie. Druhou možnosťou je však získať viac informácií, ktoré vám umožnia analôyzovať váš biznis a uistiť sa či sa oplatí do daného biznisu púšťať, alebo nie. Niektorí ľudia nadobudnú sebadôveru potom, ako dosiahnú v podnikaní, alebo vo všeobecnosti nejaké výsledky. Sebadôveru je tiež možné nadobudnúť takisto ako aj iné vlastnosti.

 

3. Etika a Morálka

Etika a morálka sú základné vlastnosti každého dobrého podnikateľa. Predtým ako začnete podnikať by ste mali vedieť aké bude vaše podnikanie, ako chcete pristupovať ku zákazníkom a svojim obchodným partnerom. Veľa podnikateľov napríklad nemá problem neplatiť svojim dodávateľom, alebo obchodným partnerom aj keď majú z čoho a veľa podnikateľov nemá problem klamať, alebo podvádzať. S takými podnikateľmi nechce robiť biznis nikto, možno na pár výnimiek, ktorí sa nájdu medzi ich priateľmi a majú rovnaké spôsoby. Ak to myslíte s vašim podnikaním vážne a chcete vybudovať seriózny biznis za ktorý sa nebudete musieť hanbiť, tak morálka a etika je veľmi dôležitá vlastnosť.

 

4. Disciplína a Manažment času

Hospodárenie z časom môže byť kritická záležitosť hlavne pre začínajúcich podnikateľov. Keď začnete podnikať, tak zistíte, že potrebujete využiť každú minútu času čo najefektívnejšie. Niekto vie využiť deň maximálne efektívne a niekto s tým má veľký problém. Na to, aby ste pracovali efektívne, a mali tak viac voľného času, potrebujete mať plán a vedieť pracovať efektívne. Je  na to viacero spôsobov a aj keď teraz nemusíte vedieť ako pracovať efektívne (veľa ľudí to absolútne nevie), tak sa to môžete rýchlo naučiť. Zistíte, že je to obrovská výhoda nielen pri podnikaní, ale aj v bežnom živote.

 

5. Ovládanie predaja

Niekto je na  slovo predaj aj alergický, ale podnikanie je o iba predaji a marketingu a bez toho sa nedá podnikať.  Takže ak chcete byť v podnikaní úspešní, tak musíte ovládať predaj. Predaj je podstata podnikania a každý biznis je na tom založený, či  predaj produktov, alebo poskytovanie služieb, vždy je to o predaji a marketingu. Ako podnikateľ musíte mať svoj vlastný spôsob predaja a zistiť ktorý spôsob vyhovuje vám a sedí pre produkty, alebo služby ktoré ponúkate. Ak budete ovládať predaj, tak máte otvorené dvere ku viacerým formám podnikania a zarábania peňazí. A predaj môžete dokonca využiť aj v osobnom živote. Nemyslím obchodovanie s rodinou a priateľmi, ale predaj ako komunikáciu a porozumenie druhých ľudí. Zaujímavé tipy a informácie o predaji môžete nájsť na stránke akopredavat.sk, alebo v rôznych knihách, ktoré sú na trhu.

 

6. Finančné vzdelanie

Pri podnikaní je nevyhnutné ovládať aspoň základy účtovníctva a mať finančné vzdelanie. Musíte vedieť aspoň aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Finančný manažment a pochopenie zarábania peňazí je základ pre úspešné podnikanie a investovanie. Podnikanie je o vytváraní zisku, ale hlavne o vytváraní pasívneho príjmu a bez finančného vzdelania sa to nedá. Základy finančného vzdelania môžete získať napríklad z literatúry pre začínajúcich podnikateľov.

 

7. Know-how

Možno si poviete, že know how nie je take dôležité, ako mať napríklad dobrý podnikateľský nápad, ale na to aby ste začali podnikať by ste mali mať aspoň základné znalosti o podnikaní a zarábaní peňazí. Tento bod je v podstate taký ako predošlý o finančnom vzdelaní, ale pre podnikanie potrebujete celkové know-how. Veľa ľudí ani nechce podnikať pretože nevedia o podnikaní nič a nevidia príležitosti a možnosti. Dobré sú niektoré knihy pre začínajúcich podnikateľov napríklad knihy od Roberta Kiosakiho, ktoré začiatočníkom umožnia pochopiť základné aspekty podnikania.

 

Získanie týchto vlastností a vedomostí vám uľahčí a zjednoduší štart vášho podnikania. Ak máte dobrý podnikateľský nápad a tieto vlastnosti a vedomosti, tak máte otvorené dvere ku vybudovaniu úspešného podnikania a finančnej nezávislosti. Ak nemáte tieto vlastnosti, alebo sú to vaše slabé stránky, tak ich môžete získať predtým, než sa do podnikania pustíte. Napríklad tak, že na nich budete pracovať počas vypracovávania vášho podnikateľského plánu.