Motivácia pre Úspešné Podnikanie

Myslíte, že môžete vybudovať úspešné podnikanie bez motivácie? Možno to je možné, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nie. Ak vás baví to, čo robíte a v čom podnikáte, alebo chcete podnikať, tak motiváciou je pre vás samotné podnikanie, pretože je to zábava a robíte to, čo vás napĺňa.

Každého človeka motivuje pre začatie podnikania niečo iné. Niekoho motivuje vízia finančného zabezpečenia, niekoho samostatnosť a nezávislosť, niekoho samotné budovanie podnikania. Je jedno prečo chcete podnikať, ale bez motivácie môže byť vaše podnikanie odsúdené na neúspech. Práve nedostatok motivácie je jednou z častých príčin neúspechu v podnikaní. Hlavne v začiatkoch, kedy môžu nastať rôzne pre začiatočníkov nečakané situácie, alebo nesplnenie očakávaní, motivácia zohráva kľúčovú úlohu.

Určite sa podniká ľahšie keď máte úspešné podnikanie hneď od začiatku, ale väčšinou sú práve začiatky v podnikaní najťažšie a práve vtedy je skutočná motivácia nevyhnutná. Pre nikoho nie je jednoduché prekonávať ťažké začiatky, alebo neúspech v podnikaní, ale ak máte skutočnú motiváciu, je pravdepodobné, že sa nevzdáte hneď na začiatku, keď neuvidíte očakávané výsledky a práve to môže byť hranica, ktorú keď prekonáte môže sa vám začať dariť.

Niekedy môžete mať chuť začať podnikať, a ste si istý, že je to to, čo chcete robiť, ale keď sa naskytnú nejaké problémy, tak zistíte, že možno podnikanie nie je pre vás. Vtedy môže byť ale neskoro, pretože môžete byť napríklad vo finančnej strate. Preto, pred tým ako sa do akéhokoľvek podnikania pustíte, sa uistite, že máte určité podnikateľské vlastnosti, správnu motiváciu, presvedčenie, ale hlavne jasnú víziu pre vaše podnikanie.

Motivácia môže byť vnútorná, alebo vonkajšia. Ak máte silnú vnútornú, alebo vlastnú motiváciu, tak nepotrebujete motiváciu z vášho okolia a ste motivovaný sami sebou a silným presvedčením. Niektorí ľudia potrebujú byť motivovaný inými ľuďmi, alebo vecami. Motivácia z vášho okolia, alebo vonkajšia motivácia môže byť pre tiež dobrá, ale keď napríklad nastanú v podnikaní nejaké problémy, tak ľudia, ktorí nemajú vlastnú motiváciu na tom môžu v podnikaní pohorieť.

Toto neplatí iba pre podnikanie, ale pre všetky aspekty života ako napríklad snaha schudnúť, prestať fajčiť a podobne. No neznamená to, že vonkajšia motivácia je zlá a niektorí ľudia dosahujú úspechy aj vďaka motivácii od ostatných ľudí, alebo rôznych vonkajších vplyvov.

Ako získať vlastnú motiváciu?

Najlepšie je ak máte vlastnú silnú vnútornú motiváciu, ktorá nie je založená iba na nejakom krátkodobom cieli. Ak začínate podnikať mali by ste mať pre svoje podnikanie víziu. Ak máte víziu, ktorá je zhodná s tým čo skutočne chcete dosiahnúť, tak to je najlepšia motivácia. Motivácia pochádza v podstate iba z vízie a aj preto je vízia pre podnikanie taká dôležitá. Vaša vízia by vás mala inšpirovať a motivovať k jej uskutočneniu a to je najlepší spôsob ako byť a zostať motivovaný. Ak máte pocit, že niečo robíte nasilu, alebo necítite, že je to to, čo chcete robiť, tak je asi lepšie sa snažiť nájsť niečo čo vás bude napĺňať a motivovať. Ak sa budete snažiť silou mocou robiť niečo čo vás úplne nebaví, napríklad aj kvôli niekomu inému, nemusí to znamenať neúspech v podnikaní, ale môžete byť z toho frustrovaný a to sa určite prejaví aj na vašom biznise.

Motivácia je založená na vízií, ale na dosiahnutie vašej vízie, respektíve na jej zrealizovanie potrebujete preto niečo urobiť. Ináč povedané postupne dosahovať ciele, ktoré vedú k jej realizácii. Ak si stanovíte príliš jednoduchú víziu, čiže cieľ, tak po jej dosiahnutí môžete stratiť motiváciu. Na druhú stranu ak si stanovíte príliš ťažký cieľ a vaša vízia bude príliš nereálna, tak sa vám ju nemusí podariť dosiahnúť, a takisto môžete stratiť motiváciu a byť frustrovaný.

Preto je dobré ak je motivácia založená na dlhodobých a reálnych cieľoch ako napríklad zmeniť životný štýl, rozvoj osobnosti, alebo budovanie podnikania. Ak máte takú motiváciu, tak aj po dosiahnutí cieľov vám zostane. To, čo chcete skutočne dosiahnúť, alebo v podnikaní uskutočniť by mala vaša vízia a ciele obsahovať.

Predtým ako sa pustíte do podnikania, porozmýšľajte nad skutočnou motiváciou a tým prečo to robíte, či chcete skutočne podnikať a či ste ochotný sa podnikaniu oddať. Uistite sa, že máte pre vaše podnikanie, alebo život, jasnú víziu, ktorá vás bude motivovať pri dosahovaní cieľov, ktoré vedú k jej postupnému naplneniu. Snažte sa myslieť dlhodobo a mať jasný cieľ, či už celoživotný, alebo aj krátkodobejší, ale taký, ktorého dosahovanie vás bude skutočne baviť. Tajomstvo úspechu nie je založené len na dosahovaní materiálnych hodnôt, ale aj na vnútornej spokojnosti.