Podnikanie z Domu verzus Telepráca

V dnešnej dobe sa stáva práca z domu populárnejšia ako kedykoľvek predtým. Je to spôsobené nielen celkovým vývojom technológií a požiadaviek, ale takisto je to pohodlné a výhodné riešenie pre množstvo ľudí.  Práca z domu môže mať dva významy.  Presnejšie povedané je rozdiel medzi zamestnaním z domu(teleprácou) a podnikaním z domu. Vo väčšine prípadov ide o prácu z domu, alebo podnikanie z domu cez internet.

V tomto článku zistíte aké sú výhody či nevýhody telepráce v porovnaní s vlastným podnikaním z domu cez internet.

 

Telepráca znamená, že pracujete z domu pre zamestnávateľa. Robíte svoju prácu ako v bežnom zamestnaní, za ktorú vám zamestnávateľ zaplatí. V prípade podnikania z domu pracujete sami pre seba a váš zisk závisí od vás a vaších zákazníkov.

Peniaze, ktoré zarobíte teleprácou z domu sú také isté ako v bežnom zamestnaní, čiže obmedzené a výška vášho zárobku je dopredu predurčená. To môže byť aj výhodou aj nevýhodou. Naopak pri podnikaní z domu nemusí byť váš príjem fixný a môže byť aj nižší ale aj vyšší ako ste mali minulý mesiac. Výška vášho príjmu z vlastného podnikania z domu môže závisieť napríklad od sezóny, alebo iných faktorov.

V prípade telepráce viete, čo môžete očakávať v budúcnosti z hľadiska požiadaviek vášho zamestnávateľa, pracovnej náplne a finančného ohodnotenia. Pri podnikaní z domu naopak potrebujete určitý čas na začiatku, kým sa váš biznis rozbehne a kým začnete zarábať peniaze. Pre začínajúcich podnikateľov to môže byť nevýhodou. Na druhú stranu môže byť budovanie vlastného podnikania z domu zábavou, pretože pracujete sami pre seba na niečom čo vás baví a budujete svoj vlastný biznis. To väčšinou býva zdrojom inšpirácie, čo sa prejaví aj na chuti do práce a výsledkoch.

Budovanie vlastného podnikania je však finančne náročnejšie a hlavne v začiatkoch často namiesto zarábania peňazí ich do podnikania vkladáte. Vlastné podnikanie z domu môže vyžadovať nielen investíciu času a finančných prostriedkov, ale aj určité vedomosti, alebo znalosti, ktoré by podnikateľ mal ovládať. Pri podnikaní budete skôr či neskôr pravdepodobne potrebovať aj zamestnať nejakých ľudí.

Všetko čo potrebujete na vykonávanie práce z domu je zvyčajne iba počítač, pripojenie na internet a telefón. Telepráca nevyžaduje žiadne vstupné náklady a ak máte vyššie spomenuté veci, môžete začať pracovať a zarábať z pohodlia svojho domova okamžite.

Ďalšou výhodou telepráce je to, že aj keď máte zodpovednosť ako zamestnanec, tak nieste priamo zodpovedný za nejaké straty, alebo škody a váš plat sa nemení. Ak urobíte chybu v zamestnaní, môžete prísť o zamestnanie.

 

Podnikanie z domu môže byť oveľa zábavnejšie a zmysluplnejšie, pretože budete vedieť,že budujete vlastný biznis a vlastný úspech. Môžete sa spojiť, alebo zamestnať ľudí s ktorými budete na podnikaní pracovať, čo môže priniesť živšiu atmosféru.

Pri budovaní vlastného podnikania z domu máte väčšiu možnosť rozvoja ako pri vykonávaní telepráce. Keďže vaše podnikanie ávisí iba na vás a vašich schopnostiach a zdrojoch, vy si v podnikaní určujete svoje vlastné limity.

Telepráca spočíva vo vykonávaní služieb, alebo komunikácie prostredníctvom internetu a telefónu a vykonávate ju sami, takže môže byť viac nezávislejšia a samostatnejšia.

Ak sa zaujímate o teleprácu, musíte si uvedomiť, že práca z domu na plný úväzok vás na rozdiel od podnikania z domu môže paradoxne obmedzovať v kariérnom raste. Pri podnikaní z domu je podobnou nevýhodou hlavne v začiatkoch vyššie spomenutá neistota pravidelného príjmu.

Manažment a celkový úspech vlastného podnikania z domu je iba vo vaších rukách. To znamená, že je v podstate iba na vás, či sa vám podarí uspieť, alebo nie.

 

Skoro všetko má svoje výhody aj nevýhody a ako vidíte to isté platí aj pre prácu a podnikanie z domu. Je iba na vás, čo si zvolíte a čo vám viac vyhovuje. Ak radi pracujete z domu, tak môžete zvážiť teleprácu v kombinácií s podnikaním popri zamestnaní. Ale predtým, ako začnete podnikať, sa uistite, že máte vytvorený podnikateľský plán, čo je základ pre úspešné podnikanie.