Štúdium, ktoré pomôže vašej kariére

 
Premýšľali ste v poslednej dobe o tom, že máte chuť v pofesijnom živote postúpiť o stupienok vyššie? Jedna z vecí, ktorá vás k vysnenej kariére dokáže posunúť, je vzdelanie. Často ale máme pocit, že sme na štúdium príliš starí, alebo nám to nedovolia pracovné skúsenosti. Pokiaľ ale naozaj hľadáte cestu, ako sa ďalej profesijne vzdelávať, Cambridge Business School vám ju ponúka.

Štúdium zakončené titulom MBA, resp. Master of Business Administration, síce v Slovenskej republike nemá tak dlhú tradíciu ako v zahraničí, ale významné spoločnosti sa dnes na nábor MBA manažérov zameriavajú a dopyt po nich nie je vôbec nie je malý.

Zvýšte svoju hodnotu na trhu práce

Špičkové manažérske vzdelanie a skúsenosti môžete získať tak, že sa stanete popredným manažérom veľkej nadnárodnej spoločnosti, alebo tak, že vám takýto manažér svoje skúsenosti a know-how sám predá. Presne takúto šancu vám napokon Cambridge Business School ponúka. Profesionáli a špičkoví odborníci sa s vami podelia o svoje vedomosti a získate tak nie len informácie o teórii, ale predovšetkým poznatky z praxe a reálneho prostredia.

Profesijný vzdelávací program MBA „Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá“ je špeciálne navrhnutý pre uchádzačov, ktorí sa pohybujú vo veľkých nadnárodných spoločnostiach a spolupracujú so zahraničnými partnermi. Tento program im poskytne ucelené znalosti jednotlivých aspektov medzinárodného obchodu a v jeho druhej časti sa študenti zamerajú priamo na Európsku úniu. V závere programu nesmú chýbať ani moduly venované etikete a diplomatickému protokolu, bez ktorých sa nezaobíde žiaden úspešný profesionál.

Štúdium MBA je na 1 rok, vďaka profesionálnemu prístupu lektorov a efektívnej výuke získate za túto dobu cenné manažérske vzdelanie. Študovať môžete aj externe, teda diaľkovo, a štúdium si tak plne prispôsobíte svojmu časovému harmonogramu. To je neuveriteľná výhoda pre všetkých, ktorí sa boja, že by ich štúdium obmedzilo v zamestnaní. Pretože je titul MBA ďaleko viac populárny predovšetkým v anglosaských krajinách, veľa potenciálnych študentov sa obáva napríklad aj toho, že lekcie prebiehajú v angličtine. V Cambridge Business School sa jazykovej bariéry báť nemusíte, štúdium prebieha v češtine so samozrejmou akceptáciou slovenčiny.

Titul MBA kladie dôraz predovšetkým na praktické zručnosti a absolventi, ktorí vďaka nemu naštartovali svoje podnikanie, zvýšili svoje príjem alebo ich kariéra nabrala prudký štart smerom nahor, by nám dali určite za pravdu. Pokiaľ sa teda chcete pridať k tým, ktorí sa v profesijnom sebavzdelávaní posunuli vo svojej kariére mílovými krokmi, je najvyšší čas začať.