Čo je infomarketing – základné princípy

 

V dnešnej dobe sa pomerne často spomínajú v súvislosti s podnikaním na internete výrazy „infomarketing, infopodnikanie, ebook, online vzdelávací program“ a pod. Čo to vlastne je a aké sú základné princípy tejto formy online biznisu si priblížime v nasledovnom článku.

Hlavným princípom infomarketingu je sprostredkovanie kvalitných (expertných) skúseností, postupov a návodov zameraných na vyriešenie určitého konkrétneho problému v podobe infoproduktu. Väčšinou sú produkty infomarketingu zamerané na jednu konkrétnu tému, ktorej sa podrobne venujú, resp. na riešenie jedného konkrétneho problému. Klient ktorý si infoprodukt kúpi by v ňom mal nájsť hodnotný obsah a informácie, ktoré mu reálne pomôžu vyriešiť, alebo aspoň začať riešiť daný problém.

Rozsah tém pre infoprodukty je prakticky neobmedzený, stačí sa len na chvíľu zamyslieť a položiť si v duchu otázku: čo práve teraz potrebujem vyriešiť? S čím by som potreboval poradiť? Ako mám urobiť to a to…  Napríklad:

 • Ako vytvoriť vlastnú webstránku aj keď s tým nemám žiadne skúseností?
 • Ako robiť reklamu na Facebooku efektívne?
 • Ako zarábať peniaze na internete?
 • Ako si vybrať vhodné okná do bytu alebo domu?
 • Ako správne postupovať pri maľovaní bytu?
 • Ako napísať e-book (e-knihu) za 14 dní?
 • Ako si doviezť auto zo zahraničia?
 • Ako si naplánovať dovolenku v Indonézii bez cestovnej kancelárie?
 • Ako sa zdravo stravovať v dnešnej dobe?
 • Ako správne investovať na burze a živiť sa tým?
 • … atď.

Ako je vidieť, otázok, ktoré ľudia dennodenne riešia a hľadajú na ne odpovede, môže byť obrovské množstvo. Aj Vás už nejaké napadli? Ak áno, napíšte ich do komentára pod článkom, možno niekto poradí…

Formáty  infoproduktov

Najčastejšie sú infoprodukty vytvárané vo forme e-booku (elektronická kniha), audio alebo video nahrávka, prípadne aj živé online konzultácie a koučing. Pri obsiahlejších témach infoproduktov, ktoré môžu obsahovať do detailov prepracované návody, sa už dá hovoriť o odborných kurzoch. Tieto multi-infoprodukty sa dodávajú v tzv. online vzdelávacích programoch. Tie môžu obsahovať aj niekoľko hodín video návodov, viacero e-bookov a pod. v rámci jedného uceleného vzdelávacieho programu.

Veľkou výhodou infoproduktov z pohľadu predajcu je to, že nie je potrebné riešiť žiadne skladové zásoby, resp. dodacie a prepravné záležitosti. Keď je raz infoprodukt vytvorený, každým predajom sa vlastne iba odošle kópia produktu a navyše online, bez akýchkoľvek starostí s distribúciou.

Ceny infoproduktov závisia zväčša od ich rozsahu, zamerania a hodnoty, ktorú klientovi odovzdajú. Zvyčajne sa ceny pohybujú na úrovni od desiatok EUR až po niekoľko stoviek EUR pri rozsiahlejších vzdelávacích programoch.

Kto je infopodnikateľ ?

Infopodnikateľ je človek, ktorý sprostredkúva predaj infoproduktov cez internet, prípadne ich aj sám vytvára. Infoprodukty sú elektronické produkty a dajú sa prenášať alebo zdieľať online cez internet. Klient ktorý si infoprodukt kúpi, má k nemu prístup prakticky ihneď po zrealizovaní platby a môže ho začať používať. Predajca (infopodnikateľ) ani klient nemusia nikam chodiť, baliť a posielať tovar a pod. Všetko sa vybaví cez počítač online na pár kliknutí. Výsledkom je obojstranná spokojnosť, predajca zarobí peniaze za predaj infoproduktu a klient veľmi rýchlo a jednoducho získa pomoc pri riešení svojho problému.

Základom aby tento systém dlhodobo fungoval je v prvom rade kvalitný infoprodukt o ktorý je dostatočný záujem na trhu. Na vytvorenie dobrého infoproduktu je potrebné aby jeho autor bol expertom v danej oblasti a aby dokázal skutočne vysvetliť a naučiť druhých to čomu sa produkt venuje. Keďže aj  infoprodukt je vo svojej podstate tovar, vzťahuje sa na neho štandardná záruka ako na akýkoľvek iný tovar v internetovom obchode. Takže ak by autor infoproduktu odflákol svoju prácu a klient by nebol spokojný, tak môže žiadať vrátenie peňazí do 14 dní od uskutočneného nákupu.

Automatizovaný predajný proces

Samostatnou kapitolou z pohľadu infopodnikateľa je technické a marketingové riešenie samotného predajného procesu pre infoprodukt. Táto téma je obsahovo súca na samostatný infoprodukt, lebo je to know-how, ktoré sa priebežne stále vylepšuje, testuje a optimalizuje pre dosahovanie čo najlepšie konvertujúcich marketingových a technologických postupov.

Marketingový proces pozostáva z nasledovných krokov:

 • Nájdenie a oslovenie vhodných perspektívnych klientov
 • Získanie ich pozornosti
 • Vybudovanie vzájomnej dôvery
 • Poskytnutie neodolateľnej ponuky zameranej na potreby klienta
 • Konverzia perspektívnych klientov na skutočných klientov
 • Podpora existujúcich klientov a udržiavanie kontaktu

 

Nástroje pre infomarketing

V rámci marketingového procesu existuje niekoľko užitočných online nástrojov a postupov, využitím ktorých je možné predajný proces maximálne automatizovať. To znamená že celý predajný proces sa dá do veľkej miery nastaviť tak, že beží v režime Autopilota a infopodnikateľ nemusí prácne riešiť také veci ako je napr. získavanie emailových kontaktov na perspektívnych klientov, vypisovanie a zasielanie faktúr, odosielanie produktov klientom po zaplatení objednávky, kontrolovanie platieb a pod.

Napríklad:

 • SmartEmailing –  nástroj pre implementáciu web formulára na získavanie emailových kontaktov na perspektívnych klientov a následnú komunikáciu.
 • FAPI – nástroj na online fakturáciu, párovanie platieb a následné zasielanie prístupov k infoproduktom
 • Ako napísať ebook – Návod ako postupovať pri vytváraní svojho prvého infoproduktu
 • Mioweb – optimalizovaná šablóna špeciálne navrhnutá pre vytváranie webstránok orientovaných na infomarketing (pre CMS WordPress), ktorá v sebe už obsahuje moduly pre integráciu FAPI aj Smartemailing.

Podnikanie na internete formou info-marketingu má v poslednom období stále rastúci trend a čoraz viac ľudí v ňom objavuje veľký skrytý potenciál, ako sa môžu plnohodnotne realizovať, ako zužitkovať svoje individuálne schopnosti a zručnosti efektívnym spôsobom, ktorý prináša skutočnú hodnotu pre obe strany – pre infopodnikateľa aj pre klienta.