Najvyšší čas na oboznámenie sa s ekasou

Čoskoro bude väčšina bežných pokladníc nahradená online pokladňami. Táto požiadavka je výsledkom snahy boja proti daňovým podvodom, vďaka čomu sa znižuje daňová medzera. V súčasnosti a s porovnaním zavádzaných noviniek to bolo jednoduchšie a podnikatelia si v podstate mohli vybrať. Od 1. júla 2019 sa to ale pre všetkých mení, pretože po tomto dátume musia byť všetci podnikatelia celoplošne napojený na systém eKasa.

Termín prechodu je možný do 30. 6.2019. Čas sa teda kráti a vy si musíte vybrať. Pred tým, než sa do tejto činnosti pustíte, vám prezradíme, čo môžete od takejto inovácie očakávať? Či je zámerom život podnikateľom zjednodušiť, alebo ho naopak skomplikovať? Aké sú výhody zavedenia online pokladnice a prípadné komplikácie.

Na akom princípe funguje online pokladňa?

Nový typ registračnej pokladnice je zariadenie, ktoré sa líši od klasickej pokladne tým, že má dodatočnú funkciu prenosu údajov o prijatých hotovostných platbách daňovému úradu. Táto inovácia sa v žiadnom prípade neodráža u bežných kupujúcich.

Online ekasa je inovatívne a originálne riešenie, ktoré vám prechod a fungovanie prevádzky, ako aj samotný predaj dokonale uľahčí.

Kupujúci, ktorý zaplatil za výrobok alebo službu predávajúcemu, ktorý má online pokladňu, dostane obyčajný papierový doklad – pokladničný blok ako doteraz. Doklad je však zároveň duplikovaný aj v elektronickej podobe.

Z hľadiska práva je zavedenie online pokladní tak určené na riešenie globálnej úlohy vytvorenia moderného automatizovaného systému pre úplné účtovanie výnosov a kontroly nad používaním systému.

Predpokladá sa, že všetko bude transparentnejšie, objem tieňového obratu hotovosti sa zníži, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu daňových príjmov do štátneho rozpočtu.

Rozšírené používanie platobných terminálov napojených na online systém by zároveň malo znížiť počet kontrol vykonaných finančnou správou a daňovým úradom, čo je nespornou výhodou online registračných pokladníc.

Čo však prinesie inovácia samotným podnikateľom, teda tým, ktorých sa to týka? Samozrejme, že používanie online pokladníka má svoje klady aj zápory.

Výhody online pokladní

V prvom rade je to schopnosť sledovať ukazovatele výkonnosti v reálnom čase. V tomto zmysle sa nová pokladnica stáva nástrojom na kontrolu vlastného podnikania. Platí to najmä pre tie spoločnosti alebo podnikateľov, ktorí majú významný hotovostný obrat.

Mnohé z nich sú moderné, dotykové a s dokonalým operačným systémom, ktorý vám poskytne pri ich používaní špeciálne funkcie na zjednodušenie ovládania a práce s nimi. Jedno malé a kompaktné riešenie pre všetkých, ktorí sa bez neho vo svojej prevádzke od 1. júla nezaobídu.

Veci, ktoré vám to môžu trochu skomplikovať

Samozrejme, že hovoriť len o výhodách zavedenia online registračných pokladníc by bolo nespravodlivé. Niektoré aspekty spojené s prechodom na prevádzku takéhoto prístroja nového formátu môžu byť pre mnohých podnikateľov pomerne veľkou komplikáciou.

Proces tejto inovácie sám o osebe zahŕňa, buď nadobudnutie nového prístroja, alebo modernizáciu toho staršieho, čo si vyžaduje určité finančné náklady. Opäť vám pripomíname, že ak chcete naďalej fungovať, nie je možné takýto prechod odmietnuť, pretože ide o nesporný proces.

Dodatočné výdavky budú aj spolu s online pripojením samotnej pokladnice. Spojenie medzi konkrétnymi úradmi a systémom si bude vyžadovať na elektronický prenos určité uzatvorenie dohody.

A nakoniec to bude potreba pochopiť princípy práce s novou registračnou pokladnicou, naučiť zamestnancov, ako s prístrojom zaobchádzať, berúc do úvahy požiadavky zákona.

V tejto veci je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že akákoľvek činnosť, ktorá zachytáva online registračnú pokladnicu, sa automaticky prenesie na kontrolórov, a preto si vyžaduje samotná prevádzka zaradenia zvýšenú pozornosť a presnosť.

Ak ste doteraz mysleli len na kompletné služby kvalitnej reklamnej agentúry, ktorá sa postará o vaše zviditeľnenie. Po prvom júli tohto roku si musíte nájsť čas aj na výber rovnako kvalitnej online pokladne.

Myslíme si ale, že na mnohé otázky ohľadom tejto témy a problematiky sme vám poskytli dostatočné odpovede a príklady, výber toho najlepšieho riešenia je už preto čisto len na vás.