S vypracovaným podnikateľským zámerom stúpa šanca získať financie na rozvoj firmy

 

Veľká väčšina podnikateľov nezakladá svoju prvú firmu s tým, že do nej vkladá len vlastné finančné prostriedky, a preto je minimálne v začiatkoch podnikania dôležité získať financie aj z externých zdrojov.

Samozrejme, najlepšie je získať veľkého investora, nie vždy to však vyjde. Alternatívami sú financie z banky či napríklad aj z európskych fondov. 

Bez plánu to nepôjde 

Základom na získanie akýchkoľvek finančných prostriedkov z externých zdrojov je vypracovanie podnikateľského zámeru, bez ktorého to jednoducho nepôjde. Ak práve začínate s podnikaním a pôjdete do akejkoľvek banky, tak všade od vás budú požadovať práve podnikateľský plán. Rovnaké konštatovanie platí aj pri uchádzaní sa o rôzne európske fondy či štátnu podporu, ktorá je zvlášť v tejto dobe aktuálna. A o tom, že podnikateľský zámer je kľúčový aj pre prípadných investorov, hádam ani nie je potrebné priveľmi hovoriť. 

Dokument, ktorý mnohí podceňujú

Je pochopiteľné, že mnohí začínajúci podnikatelia riešia na úvod iné veci než c. Zaoberajú sa všetkými administratívnymi záležitosťami v súvislosti so založením svojej vlastnej firmy či živnosti, riešia daňové záležitosti a podobne. Vypracovaný podnikateľský zámer je však pre fungovanie rovnako dôležitý ako spomínané dokumenty! Jeho vypracovanie však mnohí podceňujú, a práve na absenciu kvalitného plánu, žiaľ, doplácajú viacerí nádejní podnikatelia. 

Plán môže vypracovať aj externý človek

Dobrou správou je, že ak si neviete dať rady, môžete osloviť externého špecialistu. Existujú ľudia, ktorí sa zaoberajú špecificky vypracovaním podnikateľských plánov, zámerov či stratégií. Pôjde tak o investíciu, ktorá rozhodne za to stojí. Vďaka kvalitnému plánu totiž môžete v začiatkoch podnikania ľahšie a rýchlejšie získať tak potrebné finančné zdroje, či už od bánk, investorov alebo od európskych či štátnych inštitúcií. 

Zdroj obrázka: Pressmaster / Shutterstock.com