Hľadáte spôsoby zvýšenia efektívnosti? Popremýšľajte nad zlepšením bezpečnosti

 

Významná časť našich aktivít a práce sa vykonáva v priemyselných zariadeniach, a preto sú otázky bezpečnosti na pracoviskách pre stabilné fungovanie všetkých zložiek podnikania prvoradé. A nakoľko sú jedným z hlavných aktív každej spoločnosti väčšinou jej zamestnanci, je dôležité dbať na zaistenie ich bezpečnosti.

Hodnota života človeka a jeho zdravia predsa presahuje všetky ekonomické výsledky a výsledky výroby. Plány trvalo udržateľného rozvoja a ďalšieho rozširovania výroby preto nemôžu byť realizované bez organizovanej kontroly nad potenciálne nebezpečnými zariadeniami a technologickými procesmi.

Vytváranie bezpečných a pohodlných pracovných podmienok pre zamestnancov, znižovanie pracovných úrazov a zdravé životné podmienky budúcich generácií sú dôležitými súčasťami stratégie každej jednej spoločnosti. Sú ako kvalitný elektromotor, ktorý dodá silu celému tímu. Tak sa poďte spolu s nami pozrieť na to, ktoré prvky celý tento dokonalý systém charakterizujú.

Vyškoľte zamestnancov

Na prevenciu úrazov na pracovisku je nevyhnutný komplexný výcvik. Zaistite preto, aby všetci vaši zamestnanci mali prístup a absolvovali všetky bezpečnostné školenia pre svoje pozície. Dbajte na to, aby poznali pri obsluhe strojov a zariadení všetky dôležité mechanizmy a potrebné pohony. Je to základná prevencia, ako sa vyhnúť nákladnej liečbe v dôsledku úrazu alebo poškodenia zdravia.

Odmeňte zamestnancov za bezpečné správanie

Odmeny sú ďalším ľahkým spôsobom, ako zvýšiť bezpečnosť na pracovisku. Poskytovanie malých odmien zamestnancom, ktorí najlepšie a pravidelne dodržiavajú bezpečnostné zásady, ich udržiava v angažovanosti, čo môže výrazne prispieť k zníženiu počtu pracovných úrazov. Zároveň sú pre tím dobrou motiváciou!

Používajte označenia a dôležité prístroje ochrany

Štítky a značky sú lacným a efektívnym spôsobom rýchlej komunikácie dôležitých informácií tiež. Zvyčajne sú jednoduché a spoliehajú sa na obrázky, ktoré podrobne popisujú nebezpečenstvá a správne postupy.

Tieto nástroje sú dobrými pripomienkami a varovaniami aj pre tých najskúsenejších pracovníkov. Týka sa to nielen dôležitých hydrantov, ale všetkých nevyhnutných komponentov, ktoré by mohli v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pomôcť!

Udržujte poriadok

Špinavé pracovisko môže viesť k zbytočným nehodám. Uistite sa preto, že sú škatule bezpečne naskladané a rozliaty odpad je rýchlo vyčistený. Vykonávajte pravidelné inšpekcie, aby ste skontrolovali možné nebezpečenstvo, napríklad zamotané šnúry, špinavé dlážky a dezorganizované nástroje. Pomôže to vám aj vašej spoločnosti pri zaistení lepšej bezpečnosti.

Zdroj obrázka: Master1305/Shutterstock.com