Je možné proces likvidácie spoločnosti urobiť aj on-line?

Likvidácia spoločnosti nie je o nič jednoduchšia ako jej samotné založenie, a pokiaľ k tomuto stavu dôjde, je nutné si uvedomiť niekoľko dôležitých faktov a neutápať sa v problémoch, ktoré nemajú riešenie. Ako povedal Dalton Exley: „ Nikto z nás sa nemôže vrátiť v čase a znova začať. No čo môže urobiť každý, keď chce, je začať znova odteraz a zavŕšiť to inak a lepšie.“

Vďaka pohodlnej a aj keď to znie možno divne, príjemnejšej likvidácii spoločnosti on-line, sa vám niečo podobné podarí dosiahnuť celkom určite! Chyby a omyly predsa neznamenajú koniec sveta a za každým jedným mrakom svieti slnko a svitá nová nádej. Je na čase obrátiť list a možno aj novými lacnými tonermi začať písať inú a lepšiu históriu spoločnosti.

Dobrovoľná likvidácia spoločnosti má svoj postup

Ak sa spoločníci rozhodnú činnosť svojej firmy z určitého dôvodu ukončiť, je nutné vykonať jej likvidáciu. Je to však komplikovaný proces, s ktorým by vám ale skúsení odborníci mohli pomôcť. Takouto pohodlnejšou likvidáciou spoločnosti si ušetríte možno čas a v niektorých prípadoch zrejme aj financie, ktorých už nie je asi v tomto prípade nazvyš.

Pre dobrovoľnú likvidáciu spoločnosti je nutné, aby sa na jej zrušenie uznieslo valné zhromaždenie. To by malo byť prijaté aspoň 2/3 väčšiny hlasov všetkých spoločníkov a musí mať formu notárskej zápisnice. Valné zhromaždenie zároveň menuje likvidátora. Ďalej zaistí zhotovenie účtovnej uzávierky ku dňu, ktorý predchádza dňu, v ktorom spoločnosť vstupuje do likvidácie.

Úspech likvidácie závisí od viacerých faktorov

Likvidácia a jej náročnosť závisí aj od toho, ako dlho takáto firma fungovala a vykonávala ekonomickú činnosť. Ak to už dlhšie po žiadnej stránke nefungovalo a nemali ste žiadne zisky, príjmy a výdavky, je to jednoduchšie a zrušenie nezaberie tak veľa času. Vypracovanie dôležitých dokumentov a výmaz z obchodného registra nie sú však jednodňové záležitosti, takže určité strpenie bude z vašej strany nutné.

Ako je to s daňami a výmazom z OR?

Do 30 dní odo dňa vstupu do likvidácie je spoločnosť povinná podať riadne daňové priznanie za časť zdaňovacieho obdobia, ktorá uplynula pred dňom vstupu do likvidácie. Spoločnosť je tiež povinná požiadať o súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra správcu dane, u ktorého je registrovaná.

Pokiaľ sa rozhodnete tieto služby riešiť online a prenechať vypracovanie dôležitých právnych dokumentov na odborne zdatného človeka, môžete ušetriť.

Likvidácia nie je jediný spôsob

Pred tým, než sa rozhodujete, ktorý typ právneho zastrešenia vo forme obchodnej spoločnosti si pre svoje podnikanie vyberiete, si zrejme robíte aj malý prieskum a analyzujete, či je pre vás výhodnejšie založenie živnosti alebo s.r.o..

Jedným z rozhodujúcich faktorov je asi aj spôsob likvidácie. Živnosť je na tom v tomto smere jednoduchšie, no vyváži to niekoľko iných nedostatkov. Ani spoločnosť s ručením obmedzeným sa nezakladá a neruší jednoducho, no neobmedzuje vás iba na jeden spôsob. Platí to aj v prípade jej samotného zrušenia, kde sa využíva viacero spôsobov.

  • nami spomínaná likvidácia;
  • potom to môže byť zlúčenie spoločnosti;
  • odpredaj vašej spoločnosti;
  • a zrušenie súdom – exx offo.

V každom prípade ale môžete požiadať o pomoc a vyťažiť aj z tejto, možno menej príjemnej situácie, čo najviac. My vám k tomu prajeme pevné nervy a veľa šťastia.