Čo majú študovať podnikatelia, aby ich biznis rástol? Poznáme odpoveď!

 

Štúdijné programy pre manažérovAj podnikatelia a manažéri musia zlepšovať svoje zručnosti. Je potrebné učiť sa novým trendom v marketingu, mať aspoň základnú predstavu o ekonomických pojmoch súvisiacich s fungovaním firmy alebo vedieť efektívne komunikovať so zákazníkmi a partnermi. Kde vás toto všetko naučia?

Najlepšie bude nájsť si školu, ktorá sa špecializuje na manažérske vzdelávanie a ponúka študijné programy MBA, BBA, DBA alebo Executive LLM. Tieto programy boli predtým skôr zahraničné záležitosťou (predovšetkým USA), dnes ich môžete vyštudovať aj u nás. Všetky sú navyše postavené nielen na teoretických vedomostiach, ale predovšetkým na praktickom využití.

Vyššie uvedené študijné programy u nás ponúka niekoľko vzdelávacích inštitúcií. Jednou z tých kvalitnejších, kde je možné manažérske programy študovať, je pražská škola Cambridge Business School. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá také štúdium v ich podaní.

Cambridge Business School ponúka vzdelanie všetkým, ktorí chcú zvýšiť efektivitu a posunúť svoj biznis o level vyššie. Lektori, ktorí tu pôsobia sú odborníci z akademického prostredia a predovšetkým z praxe. Nečakajú vás žiadne prijímacie skúšky. Vďaka vysoko efektívnym formám výučby je študentom umožnené získať kvalitné vzdelanie za 1 rok (2 semestre).

To, že priestory školy sa nachádzajú práve v Prahe, vás nemusí odradiť. Študentská sekcia je prístupná online a len jediným kliknutím v nej nájdete všetky potrebné informácie a potrebné študijné materiály k jednotlivým modulom. Flexibilná forma štúdia je prispôsobená manažérom, ktorí sú pracovne vyťažení. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností.

Aké programy sú na výber?

BBA (Bachelor of Business Administration): V tomto programe sa zoznámite so základmi manažmentu, marketingu, ekonomiky, osobného rozvoja a projektového riadenia a plánovania. Je určený skôr pre začiatočníkov, ktorých dobre pripraví na manažérske pozície, nadväzuje naň MBA program.

MBA (Master of Business Administration): V rámci neho sa dá zamerať na manažment a leadership, management v zdravotníctve, sales management, marketing a public relations a veľa ďalších oblastí. V ponuke je 13 špecializovaných odborov MBA. Jeho výhodou je práve to, že si môžete zo širokej ponuky vybrať na mieru to, čo vám sadne. Možno ho študovať dokonca kompletne online.

Executive LLM: Program je určený uchádzačom s predchádzajúcim právnym vzdelaním (advokáti, notári, právne špecialisti, ale aj vrcholoví manažéri a riaditelia). Venuje sa totiž súkromnému právu so špecializáciou na právo obchodné.

Executive DBA: Top úroveň manažérskeho vzdelávania. Tento program je určený pre vrcholových manažérov s najvyššími ambíciami.

Myslite na to, že aj tí najlepší sa musia neustále zlepšovať. Po absolvovaní štúdia budete mať okrem získaných vedomostí ešte skvelý pocit, že ste niečo urobili pre svoj osobný rozvoj a pre svoj biznis. Nie je na čo čakať, vykročte k lepším zajtrajškom ešte dnes. Vyplniť prihlášku môžete z pohodlia domova.