Uspejte v podnikateľskej sfére vďaka štúdiu MBA

 

 mba-studium-vyhodyDobrý nápad je v začiatkoch podnikania veľkou výhodou, ale budúci úspech nezaistí. Aby ste uspeli v divokých vodách podnikateľského biznisu, budete potrebovať nutnú dávku odhodlania, trpezlivosti, ale aj nemalé skúsenosti.

A práve tie môžete načerpať počas štúdia niektorého z manažérskych programov, ktorého výsledkom bude titul MBA (Master of Business Administration). Aké výhody štúdiom MBA získate?

Teória je samozrejme dôležitá, ale najlepším spôsobom, ako si teoretické znalosti overiť, je nepochybne prax. Práve prax je to, o čo počas štúdia manažérskych programov ide. Praktické skúsenosti vám otvoria nové obzory a cenné konzultácie so skúsenými lektormi môžu účastníkom programov MBA ukázať úplne nové uhly pohľadu. Vybrať si môžete, ako všeobecnejšie zamerané programy na manažment a riadenie, tak aj úzko špecializované programy ako MBA Riadenie ľudských zdrojov, MBA Marketing a reklama alebo Management soft skills.

Čo si budeme nahovárať – stále sa zvyšujúce nároky zo strany zamestnávateľov podnikateľom ani manažérom bez neustáleho vzdelávania v odbore príliš nenahrávajú. Aby ste boli na trhu práce konkurencieschopní, bude potrebné priložiť ruku k dielu. Štúdiom MBA získate nielen nové vedomosti, ale tiež budete pracovať na vedomostiach už nadobudnutých. Nie je výnimkou, že práve titul MBA býva vstupenkou k najlepšie plateným miestam.

Škôl, na ktorých môžete vyštudovať MBA je v Česku hneď niekoľko. Nie každá je však natoľko kvalitná, aby stála za vašu pozornosť. Istým meradlom kvality môže byť tím špičkových lektorov a odborníkov, ktorí okrem lektorskej činnosti pôsobia na vysokých postoch českých i zahraničných firiem. Veľmi cennými sú aj osobné skúsenosti a referencie študentov a absolventov.

Jednou z najprestížnejších škôl, na ktorej môžete titul MBA získať, je nepochybne Business Institut EDU a.s., ktorý sa môže pochváliť špičkovým tímom lektorov, časovou flexibilitou, výučbou v slovenskom jazyku alebo viac ako tisíc úspešných absolventov.

Absolvovaním štúdia na Business Institute sa zaradíte medzi úspešných absolventov. Väčšine z nich štúdium pomohlo nielen ku kariérnemu rastu, ale aj k osobnej spokojnosti a posilneniu prestíže. Neváhajte a vyplňte svoju prihlášku ešte dnes.