Ako sa Stať Platcom DPH

Pri podnikaní na internete sa tak isto ako pri každom podnikaní, skôr či neskôr stretnete s otázkou či a ako sa stať platcom DPH. Problematika DPH je upravená podľa zákona o DPH č. 222/2004, a paragraf 4 hovorí o tom, že ak podnikateľ dosiahol za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat 49 790 eur, je povinný podať žiadosť o registráciu DPH daňovému úradu. Čiže ak nedosiahnete vyššie zmienený ročný obrat, nemusíte byť platca DPH, ale aj tak sa môžete zaregistrovať na daňovom úrade ako dobrovoľný platca DPH. Ak si nieste istý môžete si prečítať kedy sa vám oplatí byť platcom DPH.

Je množstvo dôvodov prečo sa stať dobrovoľným platcom DPH. Ak poskytujete svoje služby do zahraničia ako architekt, či programátor, alebo ak aj prijímate služby zo zahraničia napríklad reklamnú službu Adsense, ste povinný sa zaregistrovať ako platca DPH. Podrobne to ustanovuje zákon o DPH.

Dobrovoľnú registráciu pre DPH treba dobre zvážiť, ale ak sa rozhodnete, alebo sa musíte stať platcom DPH, postup pri registrácií na daňovom úrade je následovný:

Žiadosť pre dobrovoľnú registráciu DPH sa predkladá na rovnakom tlačive, ako pri povinnej registrácii. Toto tlačivo získate na daňovom úrade, alebo tu.

Daňový úrad vás zaregistruje k dátumu, o ktorý požiadate, ale registrácia so spätným dátumom nie je možná. Po overení údajov uvedených v žiadosti o registráciu a schválení vás úrad zapíše do registra daňových subjektov. O registrácii pre daň vám vydá osvedčenie (ružovú kartičku), kde je uvedené pridelené identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH).

 

Odo dňa uvedeného na osvedčení o registrácii sa ako podnikateľský subjekt stávate platiteľom DPH. Z toho vyplýva povinnosť evidovať v predpísanej forme účtovnú agendu a pravidelne zasielať daňové priznania k DPH.

 

Tip pre žiadosť o registráciu DPH:

Ak sa chcete stať dobrovoľným platiteľom DPH na začiatku podnikania, mali by ste vedieť, že aj napriek tomu, že máte právo na dobrovoľnú registráciu pre DPH, daňový úrad nieje povinný ju schváliť. Mali by ste daňový úrad “presvedčiť“ , že platcom DPH sa potrebujete stať oprávnene a že na DPH viac odvediete, ako vám vrátia. Ak nebude DÚ vidieť tento potenciál, nemusia vám žiadosť schváliť.

K žiadosti o registráciu k DPH pripojte stručný podnikateľský zámer-stačí pár riadkov. Popíšte aký bude predmet vašej činnosti, kto budú vaši odberatelia, spomeňte niečo o nevýhodách oproti konkurencii v prípade, že by ste neboli platca DPH a môžete tiež v texte uviesť , že dobrovoľnou registráciou si vytvárate podmienky pre slobodné podnikanie.